Logo
2024 YILI ŞUBAT AYI OLAĞANMECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2024 YILI ŞUBAT AYI OLAĞANMECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.02.2024

OTURUM

1

SAYFA

1

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Mehmet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER ’in iştirakleri ile toplandı.

 

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

    06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere finansman sağlaması amacıyla Uluslararası Finans Kuruluşları ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki kredi anlaşmasına istinaden İller Bankası A.Ş.’ye tahsis edilmesi planlanan 32.000.000,00 Avro tutarındaki hibe Belediyemizin Adıyaman Besni Atıksu Arıtma Tesisi (8.000.000,00 Avro),Adıyaman (Besni) İçmesuyu Şebekesi Rehabilitasyonu Projesi (11.000.000,00 Avro), Adıyaman (Besni) Kanalizasyon Şebekesi Rehabilitasyonu Projesi (13.000.000,00 Avro) projelerini finanse etmek üzere kullandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

    Bu amaca uygun olarak proje sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ve giderler Belediyemiz kaynaklarından ya da ''5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun'' kapsamındaki paylarımızdan İlbank A.Ş. tarafından kesinti yapılarak tahsil edilecektir. Bu kapsamda İller Bankası ile Belediyemiz arasında Protokoller ve ilgili dokümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanımız Eyyup Mehmet EMRE’nin yetkili kılınmasına Belediye Meclisince oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

   Gündemin ikinci maddesinde yer alan belediyemiz adına Halk Bankası ve Vakıfbank bankasında kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere açılmış olan hesaplar ile belediyemiz hizmet araçları için kamu yararı tahsis kararı alınmasına dair Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ’in07.02.2024 tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan müzakereler sonucunda;

  Belediyeler kanunla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan kuruluşlar olup, yapmış olduğu hizmetler toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Kamu yararı gözetilerek yapılan bu hizmetler sürekli ve düzenli olmak durumundadır.Belediyenin bu kamu hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla,5393 Sayılı Yasanın 15/son maddesinde “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmüne yer verilmiştir.

 

VAKIFBANK BANKASI BESNİ ŞUBESİ

Hesap NumarasıTahsis Şekli                            

7324680879 -   İller Bankası Pay Hesabı ( Maaş,vergi,resim ve harçlar)

 HALK BANKASI BESNİ ŞUBESİ

Hesap No:Tahsis Şekli                         

07000002       Emanet Hesabı (İhalelere ait Teminat Hesabı)

07000120       Gelir Hesabı (Vergi, Resim ve Harç Gelirleri)

07000082     İller Bankası Pay Hesabı (Maaş, vergi, resim ve Harçlar)

07000108       Fon Hesabı (Hazineye ait taşınmazların satışından öncelikle yerinde muhafaza

edimeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla Belediyelere verilen %10Pay) 

07000117       Proje Karşılığı Borçlanma, Şartlı Bağış ve Şartlı Satış Gelirleri Hesabı 

07000118       Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı (Kentsel Dönüşüm)

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2024 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.02.2024

OTURUM

1

SAYFA

2

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Mehmet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER ’in iştirakleri ile toplandı.

 

PLAKAMODELMARKAKULLANIM TÜRÜÇALIŞTIĞI BİRİMMÜLKİYET DURUMU 
02BLD0012009Clift 30 ForkliftYol yapım işleriFen İş. Md.Resmi 
02BLD0022006Hidromek Beko LoderHarfiyat işleriFen İş. Md.Resmi 
02BLD0032015Çukurova Beko LoderHarfiyat işleriFen İş. Md.Resmi 
02BLD0041999KomatsuLoderHarfiyat işleriFen İş. Md.Resmi 
02BLD0052000Davino Mikserİnşaat İşleriFen İş. Md.Resmi
02BLD0062015Caterpillar GreyderYol Yapım İşleriFen İş. Md.Resmi
02BLD0072012Volvo SilindirYol Yapım İşleriFen İş. Md.Resmi
02BLD0082017CaterpillarLoderHafriyat İşleriFen İş. Md.Resmi
02BLD0092019LoderHafriyat İşleriFen İş. Md.Resmi
02DD6262008Ford Çöp AracıÇöp Toplama İşiFen İş. Md.Resmi
02ADJ0172015Ford TransitCenaze TaşımaFen İş. Md.Resmi
02DD2191999Mıtsubishi Çöp AracıÇöp Toplama İşiFen İş. Md.Resmi
02DG1432016Ford Çöp AracıÇöp Toplama İşiFen iş. Md.Resmi
02AEF0872023Mıtsıbishi Çöp AracıÇöp Toplama İşiFen İş. Md.Resmi
02DD6252008Ford Çöp AracıÇöp Toplama İşiFen İş. Md.Resmi
02DD6192008Mercedes Damperli K.Hafriyat İşleriFen İş. Md.Resmi
02DD6202008Mercedes Damperli K.Hafriyat İşleriFen İş. Md.Resmi
02DB3042015Mercedes Damperli K.Hafriyat İşleriFen İş. Md.Resmi
02DB0532015Ford VidanjörLogar TemizlemeFen İş. Md.Resmi
02DZ3041992Fatih BMC VidanjörLogar TemizlemeFen İş. Md.Resmi
02AEB4162023Ford VidanjörLogar TemizlemeFen İş. Md.Resmi
02DG5532017Sultan OtobüsPersonel TaşımaFen İş. Md.Resmi
02DY0022010WolkswagenJettaMakam AracıFen İş. Md.Resmi
02DB0052015Audi A-6 OtomobilMakam AracıFen İş. Md.Resmi
02DY9392008Ford Connect Zabıta AracıFen İş. Md.Resmi
02DE7952008BMC Cenaze aracıCenaze Taşıma Fen İş. Md.Resmi
02DG1442017Ford TransitCenaze TaşımaFen İş. Md.Resmi
02DY8441998BMC Cenaze AracıCenazeTaşımaFen İş. Md.Resmi
02DE8332009Tata OtobüsPersonel taşımaFen İş. Md.Resmi
02DC7372006Renault Kangoİnş.Denetim İşleriFen İş. Md.Resmi
02ABC7772020Ford KargoÇöp Toplama İşiFen İş. Md.Resmi
02DE0182010Case TraktörMalzeme TaşımaFen İş. Md.Resmi
02DF5142012MasseyFergusonMalzeme TaşımaFen İş. Md.Resmi
02DB3732015MasseyFergusonMalzeme TaşımaFen İş. Md.Resmi
02DF5512010DFM KamyonetSu Sayaç İşiFen İş. Md.Resmi
            

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2024 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

  

KARAR TARİHİ

07.02.2024

OTURUM

1

SAYFA

      3 

Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Mehmet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER ’in iştirakleri ile toplandı.

 
PLAKAMODELMARKAKULLANIM TÜRÜÇALIŞTIĞI BİRİMMÜLKİYET DURUMU
02DY2762008Ford Transit Su arıza Tamir İşiFen İş. Md.Resmi 
02DH6782014Isuzu kamyonetPark Bahçe İşleriFen İş. Md.Resmi 
02ADC4732022Abush MotosikletSayaç Okuma İşiFen İş. Md.Resmi 
02DB1692016Mercedes AtagoAğaç SulamaFen İş. Md.Resmi
02DG5122016Ford Rangerİnşaat İşleriFen İş. Md.Resmi
02DC6481998Ford TransitPersonel taşımaFen İş. Md.Resmi
02DY2422015MondialMotorsikletSayaç Okuma İşiFen İş. Md.Resmi
02DC9032006Bmc Pro İtfaiye AracıYangın SöndürmeFen İş. Md.Resmi
02DA8992000Mercedes itfaiye AracıYangın söndürmeFen İş. Md.Resmi
02DZ3051992Fatih İtfaiye AracıYangın SöndürmeFen İş. Md.Resmi
02DA3032013Ford Transit KurtarıcıYangın SöndürmeFen İş. Md.Resmi
02AAF6962018Deutz - FahrMalzeme TaşımaFen İş. Md.Resmi
34AL02852005Ford İtfaiye AracıYangın SöndürmeFen İş. Md.Resmi
            

 

  Belediyemizin yürüttüğü kamu hizmetlerin devamı için yukarıda, Besni Vakıfbank Bankası ve Besni Halk Bankası şubelerinde belediyemiz adına açılmış bulunan banka hesapları ile belediyemize ait hizmet araçlarının 5393 Sayılı Kanunun 15.maddesinin son fıkrası gereğince haczedilmemesi için Kamu Yararına Tahsisine oybirliği ile karar verildi.

 

   Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 1227 ada 1 parselde plan tadilatı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün05.02.2024 tarih ve 161 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

 

   Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

   Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Ali Erdemoğlu Mahallesi 1102 ada 3 parselde plan değişikliği teklifiile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün05.02.2024 tarih ve 161 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

 

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

    Gündemin beşinci maddesinde yer alan Çat Mahallesi 213 ada 31 ve 38 ile 224 ada 178 parselde plan değişikliği teklifiile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.2024 tarih ve 161 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

   Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2024 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.02.2024

OTURUM

1

SAYFA

      4

Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Mehmet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER ’in iştirakleri ile toplandı.

 

   Gündemin altıncı maddesinde yer alan Besni Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün 13.12.2023 tarih ve 2330 kayıt nolu tahsis talebiile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.2024 tarih ve 161 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

    Besni Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün “Çocuk Dostu Alan Projesi” kapsamında kullanılmak üzere mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Korupınar Mahallesi 252 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazın tahsisi istenmektedir. Yapılan açık oylama sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi “E” bendi ve 75. maddesinin “D” bendi gereğince 10 yıllığına“Çocuk Dostu Alan Projesi” kapsamında kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

   Gündemin yedinci maddesinde yer alan Besni Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliğinin 04.01.2024 tarih ve 11784 sayılı Köy Birleşmesi konulu yazısıile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.2024 tarih ve 161 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında Sugözü (Eskiköy)’nün Belediyemiz sınırlarına katılması amacıyla; Teknik Ekipler tarafından düzenlenecek olan köyün ilçeye bağlanmasında belirlenen sınırları gösteren onaylı pafta (1/25.000), Sayısal Sınır Krokisi, Mesafe Cetvelinin hazırlanabilmesiiçin karar alınması gerektiği belirtilmiş olup, Sugözü köyünün ilçemize yakın olması, bütün ticari ve sosyal ilişkinin ilçemizde görülmesi, deprem konutlarının yine bu köyde yapılıyor olması, altyapı ve üst yapıyla yakın bağlantılarının olması nedeniyle köyün ilçe merkezine bağlanması için mecliste yapılan oylamada Battal COŞKUN’un red oyunu kullandığı, gerekçesinin imar konusundaki endişelerinden dolayı olduğu, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 

  1.   Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Besni İlçesi bütününde yapılan Mikrobölgelemeye ( yerleşime uygunluk analizi) itirazile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.2024 tarih ve 161 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

   Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

  1.    Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Ali Erdemoğlu Mahallesi 277 ada 20 parselde plan değişikliği komisyon raporu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.2024 tarih ve 161 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

  Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.     

 

 

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2024 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.02.2024

OTURUM

1

SAYFA

      5

   Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Mehmet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER ’in iştirakleri ile toplandı.

 

  1.   Gündem dışı olarak onuncu maddede yer alan Yukarı Sarhan Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan imar uygulaması ile Belediye Başkanlığımız ile müşterek taşınmazların satışı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.02.2024 tarih ve 167 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda;
  2.  

    İlçemiz Yukarı Sarhan Mahallesi Sınırları dâhilinde bulunan alanda, İmar Uygulaması yapılacağından Maliye hazinesi ile hissedar olan mülkiyetler Belediye ile Hissedar edilerek mağduriyetin giderilmesi planlanmaktadır. Söz konusu olan hisselerin bedellerinin tespitinde 2024 yılı Ücret tarife cetvelleri baz alınarak 25 m2’ye kadar beher m2’si 250,00 TL, 25 m2 üzeri piyasa araştırması yapılarak bedellerin tespit edilerek satışın yapılmasına ilişkin olarak mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Battal COŞKUN, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER ’in çekimser oyunu kullandıkları, diğer üyelerin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 

  1.    Gündem dışı olarak onbirinci maddesinde yer alan Oyalı mahalle muhtarının köy mezarlığı oluşturulmasına ilişkin 01.11.2022 tarih ve 1528 sayılı dilekçe talebinin komisyon raporu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.02.2024 tarih ve 167 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 
  2.  

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

   İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Avrupa Birliği Suriye Krizine Karşı Bölgesel Güven Fonu (MADAD) “ kapsamında, Bankanın Avrupa Birliği (AB) kaynaklarından Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla temin ettiği ve Belediyemize bu kapsamda yürütülecek projelerin finansmanı için kullandırılacak olan 967.850,35 Avro tutarındaki hibeye ilişkin olarak 3. Revize Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapamaya Belediye Başkanımız Eyyup Mehmet EMRE’nin yetkili kılınmasına Belediye Meclisince oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

 

 

Eyyup Mehmet EMRE                Mehmet ERTAŞ                         Ömer ORAL

Belediye Başkanı                          Meclis Katibi                               Meclis Katibi