Logo
2023 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

OTURUM

1

 

    Belediye Meclisi Başkan V.Sibel PEYKER başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL,Şahin İŞİTMEN,Sermet KUZU,Halit KARA,Memet KASAP, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI’nın   iştirakleri ile toplandı.

 

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

 1.     Gündemin birinci maddesi olarak yer Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin yönetmeliklerin oluşturulmasına dair müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı.              Belediye birimlerinin görev ve sorumlukları ile ilgili sözlü yapılan uyarıların işleyiş yapısına uymadığından düzenleyici bir metinle (yönetmelik-yönerge) tespit edilerek belediye meclis kararıyla yürürlüğe konulması ile ilgili istek yerinde görülmüş olup, Afet İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul Esaslarını belirleyen yönetmeliğin 5. bölüm ve 15.maddeden oluştuğu ve yönetmeliğinin aynen kabul edilerek mahallinde yapılacak ilan sonucu yürürlüğe konulması ile ilgili olarak mecliste yapılan oylamada oybirliğiyle   karar verildi. 
 2.   Gündemin ikinci maddesi olarak yer alan Besni İlçe Müftülüğü'nün 01.12.2023 tarih ve 4482426 sayılı yazısı ile Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan arsanın tahsisi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2023 tarih ve 1574 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

   İlçemiz Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1254 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Mülkiyeti Belediyemize aittir. Söz konusu olan alan Mer-i İmar planında Cami Alanı olarak planlıdır. Mevcut durumda ise üzerinde Cami Yapısı ve Taziye Evi bulunmaktadır. İlçe Müftülüğümüz söz konusu olan arsanın tahsisini istemektedir.

 

   Yapılan açık oylama neticesinde 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “E” bendi gereğince; 1254 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Besni İlçe Müftülüğüne 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 1.    Gündemin üçüncü maddesi olarak yer alan Akmercan Doğalgaz'ın 25.10.2023 tarih ve 8981 esas sayılı yazısı ile yolların açılması ile ilgili talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2023 tarih ve 1574 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

 1.    Gündemin dördüncü maddesi olarak yer alan Turgut BOZAN'ın 14.11.2023 tarih ve 1028 kayıtlı dilekçesi ile ilgili talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2023 tarih ve 1574 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

OTURUM

1

 

    Belediye Meclisi Başkan V.Sibel PEYKER başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL,Şahin İŞİTMEN,Sermet KUZU,Halit KARA,Memet KASAP, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI’nın   iştirakleri ile toplandı.

 

 1.      Gündemin beşinci maddesi olarak yer alan Pınarbaşı Mahallesi 427 ada ve 431 adalarda Plan değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2023 tarih ve 1574 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

 1.    Gündemin altıncı maddesi olarak yer alan Bedriye BOZAN'ın Dilekçesinin Komisyon Raporu ile ilgili talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2023 tarih ve 1574 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

 1.    Gündemin yedinci maddesi olarak yer alan Veysel GÜRBÜZ'ün dilekçesinin Komisyon Raporu ile ilgili talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2023 tarih ve 1574 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

 1.   Gündemin sekizinci maddesi olarak yer alan Adıyaman İli Besni İlçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi 330 ada 2 ve 3 parsel taşınmazın Komisyon Raporu ile ilgili talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2023 tarih ve 1574 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;
 2.  

   Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

   Gündem dışı olarak dokuzuncu maddede yer alan Aşağısarhan Mahallesi Muhtarı Hacı NERGİZ, Korupınar Mahallesi Cengiz AYDINGÜZEL, Ciritmeydan Mahallesi Muhtarı Murat OTHAN, Yenibesni Mahallesi Muhtarı Meltem ZENGİ ve Dumlupınar Mahallesi Ahmet Canan SEMİZ 'in 06.12.2023 tarih ve 1145 sayılı dilekçe ile mahalle sınırları içerisinde bulunan bazı alanların  Yapı Yasaklı alandan çıkartılması ve önlemli alan olarak imar verilmesi ile ilgili talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2023 tarih ve 1646 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

     Söz konusu talebin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine meclisin II. Oturum olarak 26.12.2023 tarihinde toplanmasına 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

OTURUM

1

 

    Belediye Meclisi Başkan V.Sibel PEYKER başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL,Şahin İŞİTMEN,Sermet KUZU,Halit KARA,Memet KASAP, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI’nın   iştirakleri ile toplandı.

 

 

   Gündem dışı olarak onuncu maddede yer alan vatandaşlarımızdan Memet BÜLBÜL, Zeynel Abidin TEMEL ve Arif DEMİREL'in 06.12.2023 tarih ve 1144 sayılı dilekçe ile Yerinde Dönüşüm Yapılacak alanların emsal artırılması talebiile ilgili talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2023 tarih ve 1646 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı; 

 

     Söz konusu talebin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine meclisin II. Oturum olarak 26.12.2023 tarihinde toplanmasına 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

   

 1.     Gündem dışı olarak onbirinci maddede yer alan 2024 yılı Nikâh Cüzdanı fiyatının belirlenmesi ile ilgili talebi ile ilgili olarak Nikah Memuru Ali KARAKUŞ’un  04.12.2023 tarihli müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede yeniden değerleme oranı 2023 yılı için %58,46 belirlenmesi nedeniyle Belediyemizde 2024 yılı mesai saatinde nikah işlemlerinden alınan aile cüzdanı fiyatının 850,00 TL, mesai saatleri dışında alınan aile cüzdanının fiyatının 1.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 1.  

     Sibel PEYKER                          Sermet KUZU                             Ömer ORAL

     Meclis Başkan V.                       Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi