Logo
2023 YILI KASIM AYI MECLİS KARARI
Geri

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN 2.OTURUM MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI 

       

       KARAR TARİHİ: 10.11.2023 

 

 

KARAR NUMARASI: 11/117 

 

 

Belediye meclisini teşkil edenlerin Adı, Soyadı

 

Başkan ; Eyyup Mehmet EMRE

MECLİS ÜYELERİ: Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

            2023 YILI KASIM AYI MECLİS KARARI  

            2. OTURUM

           KONU: 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ 

             2024 Mali Yılı Gelir Bütçesine dair hazırlanan 433.419.541,00-TL’lik İhrazı Bütçe Taslağı meclise getirilerek Mali Hizmetler Müdürü tarafından okundu ve gelir bütçesinin görüşülmesine başlandı.

          

      Böylece 2024 Mali Yılı tahmini Gelir Bütçesi 433.419.541,00 TL olarak bağlanmış olup, 5393 sayılı kanunun 62. maddesi gereğince tahmin edilen Gelir Bütçesinin aynen kabulüne ve 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesine bağlı olarak 2025 yılı bütçesinin % 20 artış ile 520.103.450,00 TL, 2026 yılı gelir bütçesinin ise % 20 artış ile 624.124.138,00TL olarak kabulüne, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise bütçe denetiminin sağlıklı olmaması, bütçe hakkında detaylı bilgi alınamaması, İştiraklerin faaliyetlerinin bilinmemesi, diğer üyelerin kabul oyuyla 2024 Gelir Bütçesinin kabulüne oyçokluğuyla  karar verildi.

 

 

Eyyup Mehmet EMRE                               Mehmet ERTAŞ                                               Ömer ORAL

Belediye Başkanı                                         Meclis Kâtibi                                                     Meclis Kâtibi