Logo
2024 YILI ÜCRET TARİFE CETVELİ
Geri

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN 2.OTURUM MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI 

 

KARAR TARİHİ: 10.11.2023 

 

 

KARAR NUMARASI: 11/119 

 

 

Belediye meclisini teşkil edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Başkan ; Eyyup Mehmet EMRE

MECLİS ÜYELERİ: Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

   

2023 YILI KASIM AYI 2. OTURUM MECLİS KARARI 

 

            KONU: 2024 YILI ÜCRET TARİFE CETVELİ

 

            Belediyemiz sınırları içerisinde imar planı içinde veya dışında yapılan inşaatlardan 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 65, 74, 77, 84 ve ek 6. maddelerinde belirtilen maktu harç tarifelerinin belediye grupları itibariyle ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2005 tarihli ve 45245 sayılı yazısı üzerine adı geçen kanunun 96. maddesinin (A) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 13.04.2005 tarihi ve 2005/8730 sayılı kararname ile kararlaştırılarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra herhangi bir değişiklik olmamış ancak aradan geçen zaman zarfında Belediyemiz meclisince birim fiyatlar arttırılarak işlemler yapılmıştır. Yapılan bu uygulamanın çevre belediyelerden alınan bilgiler doğrultusunda yanlış olduğu inşaat ruhsat harçlarının ancak Bakanlar Kurulunca değiştirilebileceği göz önüne alındığında Bakanlar Kurulunun 13.04.2005 tarihi ve 2005/8730 sayılı kararnamesinde belediye sınıfına göre belirtilen harçların uygulamasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 

             Yapılan açık oylama sonunda: Belediyemizin İmar planı ve dışında yapılan iş ve işlemler ile ilgili olarak 2024 mali yılı içerisinde uygulanacak ücret tarifesi aşağıdaki şekilde;

 

1-BELEDİYE VERGİLERİ: A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ

 

                     I                                                                                             II

Mahalle Adı

Tabela

Mahalle Adı

Tabela

Mahalle Adı

Tabela

Mahalle Adı

Tabela

Işıklı (TL)

Işıksız (TL)

Işıklı (TL)

Işıksız (TL)

Işıklı (TL)

Işıksız (TL)

Işıklı (TL)

Işıksız (TL)

15 Temmuz 4530 A.Ağaoğlu 3530 M.Erdemoğlu 4530 Diğer Cad. 3025 
Erdemoğlu 4530 A.Ağaoğlu 3530 Halil Ağar Bulv. 4530 Diğer Cad. 3025 
K.Hasan Tütün 4525 A.Ağaoğlu 3525    Diğer Cad. 3025 
Pınarbaşı 4530 A.Ağaoğlu 3530 Halil Ağar Bulv. 4530 Diğer Cad. 3025 
A-Y.Sarhan 4525 Atatürk Cad. 3025       
Ciritmeydan 4525 Atatürk Cad. 3025 Gaziantep Cad. 4530    
Dumlupınar 4530 Gaziantep Cad. 3530 Atatürk Cad. 4530 Diğer Cad. 3025 
Yeni Besni 4525 Atatürk Cad. 3525 Diğer Cad. 4525    
Korupınar 4525 Atatürk Cad. O.Acar Bulv. 3525 Diğer Cad. 4525    
Çat 4530 Atatürk Cad. 3530 Kemal Tabak Bulvarı 4530 Diğer Cad. 3025 
Ali Erdemoğlu 4530 Kemal Tabak Bulvarı 3530 O.Acar Bulv. 4530 Diğer Cad. 3025 

 

 

 

 

 

A- BİLBORD ÜCRETİ  :

 

BİLBORDUN BULUNDUĞU  YER

ADET

HAFTALIK ADET KİRA BEDELİ

AYLIK ADET KİRA BEDELİ

Gaziantep Cad. PTT karşısı

3

500,00 TL

1.300,00 TL

Atatürk Cad. H.Reşit Camii karşısı

2

500,00 TL

1.300,00 TL

Cırıtmeydan Mah. Kozluca virajı

5

500,00 TL

1.300,00 TL 

Devlet Hastanesi girişi

1

450,00 TL

1.200,00 TL

Pınarbaşı Mah. Meslek Yüksek okulu karşısı

2

500,00 TL

1.300,00 TL

Korupınar Mahallesi Üzümlü Park önü

2

300,00 TL

750,00 TL

 

Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi

3.000,00 TL

(Her araç başına alınacak ücret 150,00 TL olarak belirlenmiştir.)

Şehir içi araçlarının dışına reklam giydirme vergisi yıllık

3.000,00 TL

Dolmuş duraklarında bulunan reklam panolarına karşılıklı afiş haftalık ücreti

100,00 TL

Sugözü ücret tarifesi

Otomobil:40,00 TL, Minübüs:50,00 TL, Otobüs:70,00 TL

 

B- EĞLENCE VERGİSİ

2464 sayılı yasanın 21 inci maddesi gereğince biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden;

 

Canlı müzik ve eğlence yapılan yerler ile içkili restoranlardan günlük

20,00 TL

Bilardo salonlarından günlük

20,00 TL

 

2-BELEDİYE HARÇLARI

 1. İŞGAL HARCI

2464 Sayılı yasanın 56. maddesine göre aşağıda belirtilen miktarlarda işgal harcı alınacaktır.

 

Herhangi bir maksatla şehir merkezi veya pazar yerlerinde satılacak mallardan işgal ettiği beher m² için günde

5,00 TL

Hayvan pazarında satılmak için getirilen büyükbaş hayvanların beher âdetinden

10,00 TL

Hayvan pazarında satılmak için getirilen küçükbaş hayvanların beher âdetinden

6,00 TL

 1. KAYNAK SULARI HARCI

 

1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan (kap başına)

0,018 TL

1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (beher litre)

0,011 TL

 

 1. ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

        Ölçü ve ölçü aletlerinde alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair ücret artışları Resmi Gazetede yayımlanan tarife olacaktır.

 

 1. İNŞAAT HARCI ( BELEDİYE GRUBU: 2)

 

I. KONUT İÇİN

İnşaat Alanı

Harcın Miktarı (TL)

a) 100 m2ye kadar

1,40

b) 101 – 120 m2

2,50

c) 121 – 150 m2

4,00

d) 151 – 200 m2

5,00

e) 200 m2’  den yukarı

6,50

 

II. İŞYERİ İÇİN

İnşaat Alanı

Harcın Miktarı (TL)

a) 25 m2ye kadar

5,00

b) 26 – 50 m2

7,00

c) 51 – 100 m2

10,00

d) 100 m2’ den yukarı

13,00

 

3.İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR (BELEDİYE GRUBU: 2)

(Ticaret ve Konut Bölgeleri İçin Ayrı Ayrı)

 

Cinsi

Harcın Miktarı (TL)

Ticaret

Konut

İlk parselasyon harcı (beher m² için)

0,15

0,15

İfraz ve tevhid harcı (beher m² için)

0,15

0,15

Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m2 için)

0,15

0,15

ZEMİN AÇMA İZNİ VE TOPRAK HAFRİYATI HARCI

 

Cinsi

Harcın Miktarı (TL)

Ticaret

Konut

I. Toprak (beher m3 için)

0,45

0,40

II. Kanal (beher m² için)

1,50

1,35

Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m2 için)

0,15

0,15

 

YAPI KULLANIM BELGESİ DÜZENLENİRKEN;

 

Bağımsız bölüm başına keşif ücreti

100 m2

100,00 TL

100-150 m2

150,00 TL

150-200 m2

200,00 TL

 

İ.KAYIT VE SURET HARCI

Cinsi

Harcın Miktarı (TL)

Her sayfa başına

0,75

Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden

10,00

 

 1. İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK DİĞER HARÇLAR
 2. İMAR ÇAPI HARCI

 

 

MESKENLER

TİCARİ SAHA ALANLAR

0-400 m2’ye kadar arsa

250,00 TL

250,00 TL

400- 1500 m2’ye kadar arsa

200,00 TL

200,00 TL

1500 m2 üzeri arsa

150,00 TL

150,00 TL

 

K.D.K.Ç.A. VE SANAYİ ALANLARI

5000 m2’ye kadar

50,00 TL

5001 m2’den – 10000 m2’ye kadar

60,00 TL

10001 m2’den – 20000 m2’ye kadar

75,00 TL

20001 m2’den yukarı olanlar

150,00 TL

 

 1. BELEDİYE MECLİSİNCE ONAYLANAN TADİLAT HARCI

 

Konut inşaatı artırılan alanların m2’sinden

5,00 TL

Ticari inşaatı artırılan alanların m2’sinden

6,00 TL

Sanayi İnşaatı artırılan alanların m2’sinden

8,00 TL

Genel tadilat planlarının tasdik belgesi

100,00 TL

 

 1. İMAR DURUMU SORGU HARCI

 

Resmi imar durumu talebi

100,00 TL

 

 1. TEMEL ÜSTÜ VİZESİ ÜCRETİ

 

Konut, işyeri ve sanayi alanları beher m2 için

2,00 TL

Zamanında T.Ü.V. almayanlardan beher m2 için

4,00 TL

 

 1. EKSPERTİZ RAPOR BEDELİ

 

Banka Ekspertiz ücreti

200,00 TL

 

 1. GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ÜCRETİ

 

Akaryakıt İstasyonları

9.000,00 TL

Fabrikalar

7.000,00 TL

Servis İstasyonları

7.000,00 TL

Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış Gaz Dolum Tesisi

8.000,00 TL

Tehlikeli Madde Depoları

7.000,00 TL

 

                

 

Yük Terminali ( nakliye, ambar depoları )

4.000,00 TL

Yük Terminali ( nakliye, ambar depoları )

4.000,00 TL

İş hanı

3.500,00 TL

Çarşı

3.500,00 TL

Sinema, Tiyatro gibi eğlence yerleri

2.750,00 TL

Turistik Yapılı Yerler

3.500,00 TL

Araç Bakım Onarım Yerleri

2.750,00 TL

Otel, Motel ve Dinlenme Tesisleri

8.000,00 TL

Lokanta ve Kahvehaneler

1.750,00 TL

Tarım Ürünleri Depoları

2.000,00 TL

Taksi, Minibüs ve Otobüs Durakları

2.000,00 TL

Sürücü Kurs Yerleri

4.000,00 TL

Eğitim, Sağlık, Spor, Kültürel vb. amaçlı Kamu, Özel Yapılar ve Sosyal Tesisler

4.000,00 TL

Sabit Kantarlar, Meskenler ile Trafik Güvenliğini Etkileyecek Her Türlü Yapı ve Tesisler

950,00 TL

Diğerleri

750,00 TL

 

 1. ASANSÖR BAKIM VE DENETİM ÜCRETİ

 

31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı resmi gazetede yayınlanan asansör yönetmeliği gereğince beher asansör başına (denetim)

500,00 TL

Asansör tescil belgesi

500,00 TL

 

 1. HARCAMALARA KATILIM PAYI ÜCRETİ 

 

        Harcamalara Katılım Payı 2464 saylı Belediye Gelirleri Kanununun 86,87,88,89 maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda yol, su, kanal ücreti Belediye Meclis Kararı ile alınır hükmü gereğince;

 

        Belediyemiz sınırları içerisinde imar planı içinde veya dışında yapılan inşaatlardan 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 65, 74, 77, 84 ve Ek-6. maddelerinde belirtilen maktu harç tarifelerinin belediye grupları itibariyle ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2005 tarihli ve 45245 sayılı yazısı üzerine adı geçen kanunun 96. maddesinin (A) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 13.04.2005 tarihi ve 2005/8730 sayılı kararname ile kararlaştırılarak yürürlüğe girmiştir.Bu tarihten sonra herhangi bir değişiklik olmamış ancak aradan geçen zaman zarfında Belediyemiz meclisince birim fiyatlar arttırılarak işlemler yapılmıştır. Yapılan bu uygulamanın çevre belediyelerden alınan bilgiler doğrultusunda yanlış olduğu inşaat ruhsat harçlarının ancak Bakanlar Kurulunca değiştirilebileceği göz önüne alındığında Bakanlar Kurulunun 13.04.2005 tarihi ve 2005/8730 sayılı kararnamesinde belediye sınıfına göre belirtilen harçların uygulamasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Buna ilave olarak Yapı ruhsat harcı hesabında Yol, su ve kanalizasyon katılım bedellerinin hesaplanması için her yıl değişmekte olan emlak değeri kullanılmaktadır. Emlak değerinin belirlenmesinde 85 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvelde gösterilen yapı sınıfları (Lüks İnşaat, 1.sınıf inşaat, 2.sınıf inşaat, 3.sınıf inşaat ve Basit inşaat) belirtilmiştir.

 

NOT: Yıl boyu Resmi Gazetede yayınlanacak olan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği güncellemeleri dikkate alınacaktır.

 

 

 

 

VIX. OTOPARK HARCI BEDELİ:

 

        Yapılaşmanın en çok arttığı ve buna bağlı olarak nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu; Kaymakam Hasan Tütün, Erdemoğlu ve 15 Temmuz Şehitler mahallelerimizin 1. Grup statüsünde belirlenmesi ve tarifedeki bedelin %100’ünün tahsil edilmesi uygun görülür. Pınarbaşı, Ali Erdemoğlu mahallerimiz yüksek katlı imarlı parsellerin oluşumu göz önünde bulundurularak 3.Grup statüsünde tarifedeki bedelin %80’ inin Ciritmeydan, Yenibesni, Oyalı, Aşağı Sarhan, Yukarı Sarhan, Dumlupınar, Çat ve Korupınar mahallerimiz 5. Grup statüsünde tarifedeki bedelin %60‘ının tahsil edilmesi uygun görülmektedir.

 

X. EMLAK ŞEFLİĞİ 

 

        Belediyemiz Emlak şefliğince İlçemize bağlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılan işlemlerde emlak vergi harcının evrak bedeli 2024 yılı için 50,00 TL belirlenmiştir. 

 

XI. İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI

 

Belediye Gelir Kanunu’nun 84. maddesi gereğince; yeni açılacak her türlü işyerinden, işyerini ölçmek suretiyle beher m²’sinden işyeri açma izin harcı

1,00 TL

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde işyeri sahibinin işinin başında bulunmadığı hallerde işyerini sevk ve idare edeceklere verilecek mesul müdürlük belgesi için harç bedeli

500,00 TL

2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu’nun 96. maddesinin (a) fıkrasının 2. paragrafında sayılan vergi harçları ile ilgili olarak

Ek-A’ da belirtilen ücretler için ruhsat harcı alınmasına

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat kartı yenileme harcı

250,00 TL

 

XII. MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

 

Muayene ruhsat ve rapor harcı

11,00 TL

 

XIII. TOPLU TAŞIMA İZİN VE RUHSAT HARÇLARI

 

I. (S) PLAKALI ARAÇLARDAN

 

 

İlk Defa Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Plaka Tahsis Ücreti Harcı (TL)

Devir Temlik Haçları (TL)

Yıllık Çalışma Ruhsat Harçları (TL)

Güzergâh İzin Belgesi Harcı Yıllık (TL)

Taksi

10.000,00

5.000,00

500,00

500,00

Minibüs

30.000,00

5.000,00

1.000,00

750,00

Otobüs

35.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

 

2024 yılından itibaren belirlenen tahditli/tahsis belgelerinin (S,M,T,J,D plakalar) ücretleri

1.500,00 TL

 

II. (T) PLAKALI ARAÇLARDAN

İlk Başvuru Plaka Tahsis Harcı

20.000,00 TL

Yıllık Çalışma Ruhsat Harcı

500,00 TL

Devir Temlik Harcı

3.000,00 TL

 

 

 

III. (M) PLAKALI ARAÇLARDAN

Yıllık Çalışma Ruhsat Harcı

750,00 TL

Devir Temlik Harcı

                 30.000,00 TL

Otopark harcı (aylık)

  75,00 TL

D4 Yetki Belgesi İş ve İşlemleri İçin

500,00 TL

M plaka güzergâh belgesi izin harcı

500,00 TL

 

4.ÜCRETE TABİİ İŞLER

 1. SU ÜCRETLERİ

     Belediyemizde kayıtlı bulunan su abonelerinden aşağıda görüldüğü şekilde su ücretlerinin alınmasına; 26.04.l996 tarih ve 22622 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4139 sayılı 1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 55. maddesi gereğince “Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin kullandıkları su ve doğal gaz için Mahalli İdareler tarafından belirlenecek tarife bedelleri konutlar için uygulanacak tarife bedellerinin % 30 fazlasına aşamaz.” Okul ve Hastanelerde kullanılan su ve doğal gaz ücretleri konutlar için tespit edilen tarife bedelleri uygulanır. Buna göre;

 

TÜRÜ (Beher m³ Su Ücreti, KDV Dâhil)

25 Tona Kadar (TL)

25 Tondan Sonra (TL)

Diğer (TL)

Meskenlerden

1,00

2,00

 

Resmi kurumlar ve bankalar

1,50

3,00

 

İş Yerlerinden ve fabrikalardan

3,50

4,00

 

Müteahhitler tarafından yaptırılan inşaatlarda sarf edilen

 

 

6,00

Özel Okul, Kurs Merkezleri, Dershaneler

 

 

10,00

Petrol ve Gaz İstasyonları

 

 

10,00

Oto Yıkama, Halı Yıkamacılar ve Kafeteryalar

 

 

10,00

 

Diğer

(TL)

Su abone devir işleminden dolayı devir alandan

50,00

Yeni abone kaydı yaptıran abonelerden bir defaya mahsus olmak üzere Su Açma ve Kapama ücreti

30,00

Yeni abone kaydı yaptırılan abonelerden bir defaya mahsus olmak üzere Su Teminatı

250,00

Belediyemize su borcu bulunan ve borçlarını zamanında ödemeyen abonelerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek gecikme zammı oranında gecikme zammı alınması

Her ay

 

     Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığınca verilen “engelliler için kimlik kartı” ibraz eden ve % 40 ve daha yukarı özre sahip vatandaşlardan 5393 sayılı kanunun 60. maddesinin (i) fıkrası gereğince ve 5595 sayılı kanunun 3. maddesi gereğince vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malûl gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık ve gelir bağlanmış bulunanların kendi adlarına olan bir adet su abonesine su ücretinde ve şantiye aboneliği bulunan meskenlerde de % 50 oranında indirim yapılmasına ayrıca ÇTV alınmasına,

 

 

 

 

 

 

 1. HOPARLÖR İLAN GELİRLERİ

 

Belediye hoparlörü ile yapılacak olan küçük ilanlardan bir defası için

60,00 TL

Resmi Kurumlardan gelen ilanların her defasından

80,00 TL

Alım ve satım ilanları ile Mahkeme ve İcra Dairelerinden gelen ilanların her defasından

300,00 TL

Siyasi Parti Yetkililerinin İlce Seçim Kurulunca Belirlenen Konuşmaları ve kutlamaları

350,00 TL

Okullardan ve Ölüm İlanlarından ücret alınmaz

-

 

 1. CENAZE DEFİN ÜCRETİ

     Cenazelerin her türlü defin malzemesi, yıkanması ve mezar yapımı belediyemize ait olmak üzere;

Cenaze definlerinden

1.500,00 TL

Fakir oldukları belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarlığı tarafından tespit edilenler ile kimliği belirsiz kişilerin, muharip gazilerin ve polis ile asker şehitlerinin, çocuk cenazeleri nakil ve definleri ücretsiz olup, ayrıca belediyemiz çalışanlarının gerek kendileri, gerekse eş ve çocukları ile anne ve babalarının ölümleri halinde tüm masrafları belediyemize ait olmak üzere ücret alınmamasına,

 

 1. İŞ MAKİNALARININ ÇALIŞMA ÜCRETİ

 

Belediyemize ait iş makinelerinden akaryakıtı belediyemize ait olmak üzere KDV dâhil aşağıdaki şekilde ücret alınmasına;

 

Türü

Ücreti (TL)

Küçük kepçenin 1 saatlik çalışma ücreti

1.125,00

Büyük kepçenin 1 saatlik çalışma ücreti

1.500,00

Fatih kamyon ile şehir içine elenmiş kum getirme ücreti

2.250,00

Fatih kamyon ile şehir içine sıva kumu getirme ücreti

2.250,00

Fatih kamyon ile Şehir içine beton kumu getirme ücreti

2.250,00

Kompresörün 1 saatlik çalışma ücreti

   750,00

Kaynak makinesinin 1 saatlik çalışma ücreti

   750,00

Oto Betonyer makinesinin 1 saatlik çalışma ücreti

   750,00

Yol silindirinin 1 saatlik çalışma ücreti

         1.200,00

Bir arasöz su götürme ücreti

   750,00

Vatandaşlara ait römorklara su doldurma ücreti

   150,00

Greyderin 1 saatlik çalışma ücreti

         1.875,00

Vidanjörün bir depo doldurma ücreti

   750,00

Forklift 1 saatlik çalışma ücreti

  750,00

 

 1. OTOBÜS KİRALAMA ÜCRETİ

     Belediyemize ait otobüs ile çevre il ve ilçelere gezi vb. amaçlı bazı vatandaşlar tarafından gitmek istenildiği, bu nedenle kiralama ücretinin tespit edilmesi isteğinin yerinde görülerek, buna göre akaryakıtı belediyemize ait olmak üzere;

 

Kalkış ve Varış Noktası

Ücreti (TL)

BESNİ – ŞANLIURFA

900,00

 

 

BESNİ – GAZİANTEP

800,00

BESNİ – ADIYAMAN

400,00

BESNİ – GÖLBAŞI

300,00

BESNİ – ADANA

1.600,00

BESNİ – SUGÖZÜ

150,00

BESNİ – ÇÖRMÜK

150,00

   olmak üzere belirlenmesine, otobüsü kullanan şoförün memur kadrosunda olması halinde bir günlük yolluk tutarının, işçi kadrosunda olması halinde ise yevmiyesinin belediyemiz tarafından ödenmesine,

 

06.00-24.00 Saatleri Arası Mazot Bedeli Ücreti

Araç Grubu

0-15 km Arasındaki Mesafe Ücreti Olarak

15 km.den Fazlası Her km İçin

Motosiklet ve Grubu İçin

7 litre mazot fiyatı

1 litre mazot bedeli

Otomobil ve Grubu İçin

15 litre mazot fiyatı

1 litre mazot bedeli

Ağır Tonajlı Araç Grubu İçin

20 litre mazot fiyatı

1 litre mazot bedeli 

 

Gece 24.00-06.00 saatleri arası her grup araç için %20 zamlı tarife ücreti alınmasına,

 

F. İMAR PLANI TADİLAT ÜCRETİ

 

İmar Tadilat Talebi Beher m2’sinden

0,30 TL

 

G. OTOGAR ÇIKIŞ  ÜCRETİ

     Otogardan çıkış yapan bütün araçların çıkış ücretleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiş olup, bu araçlar her çıkışta otogar çıkış ücretine tabidir.

 

Minibüs ve Köy Araçlarından

5,00 TL

Küçük Otobüslerden

5,00 TL

Büyük Otobüslerden

20,00 TL

 

Belediye hissesi 25 m2’ye kadar satışı

250,00 TL

 

     Olmak üzere 2024 mali yılı Ücret Tarife Cetvelinin 01.01.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar aynen uygulanmasına ve oturuma iştirak eden meclis üyelerinin kabul oyuyla 2024 Ücret Tarife Cetvelinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Eyyup Mehmet EMRE                        Mehmet ERTAŞ                            Ömer ORAL

Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                  Meclis Katibi