Logo
2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

 

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

KARAR TARİHİ

10.11.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

    Belediye Meclisi Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL,Şahin İŞİTMEN,Sermet KUZU,Mehmet ERTAŞ,Halit KARA,Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in  iştirakleri ile toplandı.

 

     Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

  1.      Gündemin beşinci maddesi olarak yer alan Besni Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 19.10.2023 tarih ve 7709617 sayılı yazısı ile Yenibesni Mahallesi 168 ada 10 parsel taşınmazın Resmi Kurum Alanı olarak planlaması talebi 01.11.2023 tarih ve 112 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen planın komisyon raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.11.2023 tarih ve 1260 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

    01.11.2023 tarih ve 112 sayılı Belediye Meclis Kararı ile komisyona havale edilen İlçemiz Yenibesni mahallesi 168 ada 10 nolu parselin Resmi Kurum Alanına dönüşmesi üzerine toplanıldı. 168 ada 10 nolu parsel mevcut İmar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak imarlı olup, Resmi Kurum Alanına Dönüşümü sırasında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi hükümlerine uyduğundan herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Yapılan açık oylama neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi “C” Bendi gereğince komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.   

 

   

 

      Eyyup Mehmet EMRE                  Mehmet ERTAŞ                          Ömer ORAL

     Belediye Başkanı                            Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi