Logo
2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN 2.OTURUM MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN 2.OTURUM MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI 

       

       KARAR TARİHİ: 10.11.2023 

 

 

KARAR NUMARASI: 11/118 

 

 

Belediye meclisini teşkil edenlerin Adı, Soyadı

 

Başkan; Eyyup Mehmet EMRE

MECLİS ÜYELERİ: Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

2023 YILI KASIM AYI MECLİS KARARI 

              2. OTURUM

 

             KONU: 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ 

 

           Belediyemizin 2024 Mali Yılına ait Gider Bütçe Taslağı meclise getirilerek görüşülmeye başlandı. Gider Bütçe Taslağı Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ tarafından okunduktan sonra 2024 mali yılına ait Gider Bütçesi yapılan açık oylama sonunda;

 

 

GİDER BÜTÇESİ 

                                                                                                 

46

02

05

02

ÖZEL KALEM(BAŞKANLIK)

16.454.580

46

02

05

05

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

906.170

46

02

05

18

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

3.287.230

46

02

05

25

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.300.990

46

02

05

31

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

57.404.491

46

02

05

32

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

83.577.775

46

02

05

33

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

5.142.430

46

02

05

34

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

7.758.630

46

02

05

35

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

6.599.650

46

02

05

36

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

10.703.690

46

02

05

37

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

170.995.950

46

02

05

38

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

9.200.330

46

02

05

39

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

13.862.700

46

02

05

40

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

41.376.225

46

02

05

42

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

1.189.480

46

02

05

43

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.659.220

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

433.419.541 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECLİS KARAR ZAPTI

       

       KARAR TARİHİ: 10.11.2023 

 

 

KARAR NUMARASI: 11/118 

 

 

Belediye meclisini teşkil edenlerin Adı, Soyadı

 

Başkan; Eyyup Mehmet EMRE

MECLİS ÜYELERİ: Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

   

 

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ CETVELİ

 EKON. KOD 

 AÇIKLAMA  

2024 YILI ÖDENEĞİ

2025 YILI TAHMİNİ

2026 YILI TAHMİNİ

I

II

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

66.485.021  

79.782.026  

95.738.429  

 

1

MEMURLAR

37.565.233  

45.078.280  

54.093.935  

 

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

2.621.690  

3.146.028  

3.775.233  

 

3

İŞÇİLER

24.610.000  

29.532.000  

35.438.400  

 

4

GEÇİCİ PERSONEL

182.000  

218.400  

262.080  

 

5

DİĞER PERSONEL

1.506.098  

1.807.318  

2.168.781  

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

7.617.469  

9.140.963  

10.969.156  

 

1

MEMURLAR

3.786.457  

4.543.749  

5.452.499  

 

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

284.350  

341.220  

409.464  

 

3

İŞÇİLER

3.452.800  

4.143.360  

4.972.032  

 

5

DİĞER PERSONEL

93.862  

112.634  

135.161  

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

266.130.530  

319.356.636  

383.227.963  

 

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

55.382.000  

66.458.400  

79.750.080  

 

3

YOLLUKLAR

565.000  

678.000  

813.600  

 

4

GÖREV GİDERLERİ

1.775.000  

2.130.000  

2.556.000  

 

5

HİZMET ALIMLARI

140.650.530  

168.780.636  

202.536.763  

 

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

4.000.000  

4.800.000  

5.760.000  

 

7

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

17.408.000  

20.889.600  

25.067.520  

 

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

46.350.000  

55.620.000  

66.744.000  

04

 

FAİZ GİDERLERİ

8.000.000  

9.600.000  

11.520.000  

 

2

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

8.000.000  

9.600.000  

11.520.000  

05

 

CARİ TRANSFERLER

21.657.521  

25.989.025  

31.186.830  

 

1

GÖREV ZARARLARI

1.978.461  

2.374.153  

2.848.984  

 

2

HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)

10.000  

12.000  

14.400  

 

3

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

819.060  

982.872  

1.179.446  

 

4

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

12.850.000  

15.420.000  

18.504.000  

 

8

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

6.000.000  

7.200.000  

8.640.000  

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

22.528.000  

27.033.600  

32.440.320  

 

1

MAMUL MAL ALIMLARI

1.008.000  

1.209.600  

1.451.520  

 

3

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

200.000  

240.000  

288.000  

 

4

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

1.210.000  

1.452.000  

1.742.400  

 

5

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

20.110.000  

24.132.000  

28.958.400  

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

1.001.000  

1.201.200  

1.441.440  

 

1

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

1.001.000  

1.201.200  

1.441.440  

09

 

YEDEK ÖDENEKLER

40.000.000  

48.000.000  

57.600.000  

 

1

PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

6.000.000  

7.200.000  

8.640.000  

 

6

YEDEK ÖDENEK

34.000.000  

40.800.000  

48.960.000  

 TOPLAM 

433.419.541  

520.103.450  

624.124.138  

 

       Böylece 2024 Mali Yılı tahmini Gider Bütçesi  433.419.541,00 TL olarak bağlanmış olup, 5393 sayılı kanunun 62. maddesi gereğince tahmin edilen Gider Bütçesinin aynen kabulüne ve 2024 Mali Yılı Gider Bütçesine bağlı olarak 2025 yılı bütçesinin % 20 artış ile 520.103.450,00 TL, 2026 yılı gider bütçesinin ise % 20 artış ile 624.124.138,00 TL olarak kabulüne, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise bütçe denetiminin sağlıklı olmaması, bütçe hakkında detaylı bilgi alınamaması, İştiraklerin faaliyetlerinin bilinmemesi, diğer üyelerin kabul oyuyla 2024 Gider Bütçesinin kabulüne oyçokluğuyla  karar verildi.

          

Eyyup Mehmet EMRE                               Mehmet ERTAŞ                                  Ömer ORAL

Belediye Başkanı                                           Meclis Kâtibi                                        Meclis Kâtibi