Logo
2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

01.11.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

   Belediye Meclisi Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in   iştirakleri ile toplandı.

 

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

    Gündemin birinci maddesi olarak yer alan Filistin halkına destek, İsrail’e kınama mesajı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin müzekkeresi meclise okunarak yapılan müzakereler sonucunda; 

     İsrail’in Soykırım Siyaseti, Gazze’ye yönelik düzenlenen saldırılar ve  insan haklarını ayaklar altına alan politikaları Dünyayı Karanlık Bir Sona Sürüklüyor.

İsrail’in, Filistin’de aralarında bebek ve çocukların da olduğu çok sayıda masum sivillere yönelik vahşice saldırıları kabul edilemez bir hal almıştır. Gazze’de tarihin en zalim katliamı gerçekleşiyor. Filistin halkı aç, susuz ve elektriksiz bırakılıp üzerlerine fosfor bombaları yağdırılırken emperyalist devletler İsrail’in yanında saf tutup katilleri alkışlıyor. Siyonist teröristler, “Artık Filistin’de okullar olmayacak, çünkü çocuk kalmayacak orada!” diye çığlıklar atarken, İsrail uçakları çocuk hastanelerini bombalıyor. Ne yazık ki İsrail, Filistin topraklarında ve kutsal alanlarda insanlığa karşı suç işlemektedir. Bunun adı savaş değil, soykırımdır. Temiz su, elektrik ve gıdaya ulaşamayan, yaralıların tedavi edilemediği, bağımsız basın ve hastanelerin bombalandığı bir anlayış, tarihte eşi benzeri olmayan bir vahşettir. Son olarak Gazze’de masum sivillerin sığındığı ve tedavi gördüğü bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce kişiyi katletmesi de bir savaş ve insanlık suçudur. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gözü kör, kulağı sağır, vicdanı nasır bağlamış çağdaş dünyanın sözde medeni insanlarına da Cenab-ı Hak’tan merhamet diliyoruz. Filistin’i kan ve gözyaşına boğan İsrail’i şiddetle kınıyoruz. Bizler, bu zulme asla sessiz kalmayacak, Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz.  Dualarımız ve desteklerimiz, dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Müslümanların ilk kıblesi, miracın ilk durağı, Hazreti Ömer’in emaneti Mescid-i Aksa ve çevresi, İmam Şafii’nin doğduğu Gazze topraklarının huzurun hüküm sürdüğü bir coğrafya haline gelmesi tüm Mümin gönüllerin duasıdır. Selahaddin Eyyûbi gibi ‘Kudüs esir iken ben nasıl gülerim?’ anlayışıyla, Kudüs’ün zincirlerinin kırılacağı güne kadar gözümüz ve gönlümüz hakiki manada gülmeyecektir. Belediye Meclisimizin oybirliğiyle alınan Filistin halkına destek, İsrail’e kınama mesajıdır. 

 

   Gündemin ikinci maddesi olarak yer alan Akmercan Doğalgaz Dağıtım A.Ş.nin 15 Temmuz Şehitler mahallesine bölge regülatörü istasyonu kurulması talebi ile ilgili olarak Fen İşleri Müdürlüğünün 11.10.2023 tarih ve 177 sayılı yazısının ekinde bulunan müzekkeresi meclise okunarak yapılan müzakereler sonucunda; 

 

    Akmercan Adıyaman Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Tic.A.Ş’nin 06.10.2023 tarih ve 8360 sayılı yazısına istinaden Besni İlçesi Eskiköyde Emlak Konut tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutları ile 15 Temmuz Şehitler mahallesinin doğalgaz ihtiyacının karşılanması amacıyla bu bölgede doğalgaz basınç düşürme istasyonu kurulması ve 15 Temmuz Şehitler mahallesinde 5 metre x 5 metre olacak şekilde 25 m2 lik Bölge Regülatörü yeri tasarlanmış olup Şehit Enes Sarıaslan Caddesi üzerinde ekteki krokide yer alan yeşil alana istasyon kurulmasına oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

01.11.2023

OTURUM

1

SAYFA

2

   Belediye Meclisi Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in   iştirakleri ile toplandı.

 

      Gündemin üçüncü maddesi olarak yer alan Millet Bahçesi önünde bulunan Belediyemize ait konteynerlerin geçici bir süreliğine esnaflarımıza tahsisi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin müzekkeresi meclise okunarak yapılan müzakereler sonucunda; 

 

      06 Şubat 2023 depreminde İlçemizde işyerleri zarar gören ve yıkılan esnaflarımızın yanında olmak, esnaflarımızın da olağan hayata kavuşturulmasını sağlamak amacıyla Belediyemiz tarafından Erdemoğlu mahallesi Postacı Nuri caddesinde bulunan Millet Bahçesi önüne kurulan Belediyemize ait konteynerleringeçici bir süreliğine ücretsiz olarak esnaflarımıza tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

 

    Gündemin dördüncü maddesi olarak yer alan 2 Adet Memur, 1 Adet Müdür Kadrosu İptali ve İhdası ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin müzekkeresi meclise okunarak yapılan müzakereler sonucunda; 

      Belediyemizde 1 adet 7 Derecelik Eğitmen kadrosu, 1 adet 5 Derecelik Tahsildar kadrosu ve 1 adet 1 Derecelik Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kadrosu olmak üzere toplam 3 adet kadronun iptal edilmesine; 

      İptal edilen kadroların yerine 1 adet 7 derecelik Memur, 1 adet 8 Derecelik Memur ve 1 adet 3 Derecelik Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere toplam 3 adet kadronun ihdas edilmesine;

       2024 yılı için oluşturulan 1.204.630,00 TL. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bütçesi ile Temizlik İşleri Müdürlüğü içerisinde 08.1.0.00 Fonksiyonel kodu adı altında oluşturulmuş olan 6.554.000,00 TL’lik bütçelerin 2024 yılı için yeni oluşturulan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bütçesine aktarılmasına dair; 

       Mecliste yapılan oylamada Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in çekimser oyunu kullandığı, diğer 13 meclis üyesinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 

     Gündemin beşinci maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ ‘ın 2024 Yılı Bütçe Kararnamesi meclise okundu.                    

       Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ ‘ın meclise sunduğu 2024 Yılı Bütçe Kararnamesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi

 

    Gündemin altıncı maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ ‘ın 2024 Yılı Gelir Bütçesi meclise okundu.                    

    Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ ‘ın meclise sunduğu 2024 Yılı Gelir Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

       

      Gündemin yedinci maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ ‘ın 2024 Yılı Gider Bütçesi meclise okundu.                    

       Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ ‘ın meclise sunduğu 2024 Yılı Gelir Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.   

     

     Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ ‘ın 2024 Yılı Ücret Tarife Cetveli meclise okundu.                    

      Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ ‘ın meclise sunduğu 2024 Yılı Ücret Tarife Cetveli Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.       

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

  

KARAR TARİHİ

01.11.2023

OTURUM

1

SAYFA

3

 

   Belediye Meclisi Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in   iştirakleri ile toplandı.

 

 

 1.    Gündemin dokuzuncu maddesi olarak yer alan 04.10.2023 tarih ve 94 sayılı Meclis Kararı ile Ali Erdemoğlu Mahallesi 330 ada 2 ve 3 parsel taşınmazın İmar Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2023 tarih ve 1186 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.  

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

 1.    Gündemin onuncu maddesi olarak yer alan 04.10.2023 tarih ve 99 ve 100 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen Dönüşüm Parametresi ve Mikro bölgelemenin İmar Planına işlenmesi ile ilgili Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2023 tarih ve 1186 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.  
 3.     İlçemiz bütününde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yapmış olduğu Mikro bölgeleme Raporunun ve Deprem Sonucu oluşan parsellerde koordinatlarda kaymaların İmar planına işlenmesi üzerine toplanılmıştır. Söz konusu olan dönüşüm parametresi ile yer yer 1,65 cm’ye kadar kaymaların görüldüğü saptanmış, bu aykırılık ruhsat projelerinde çekme mesafeleri ihlaline sebep olacağından dönüşüm parametresi İmar parsellerinde giderilmiştir. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yapmış olduğu mikro bölgelemede (yerleşime uygunluk analizi) İlçemiz Kaymakam Hasan Tütün Mahallesinde (Ciritmeydanı) 508, 1262, 1200, 1201 adalarda ve 1202 adanın kuzeyinde yapılaşmaya uygun olmayan alan tarandığından söz konusu olan alanları yapılaşmaya geri dönüşü olmayan zararlara sebebiyet vermeden yapılaşmaya kapatmak, mevcut durumda önlemli alan olarak taranan alanların ise gerekli önlemler alınarak müstakil yapılaşmaya uygun nitelikte yapılaşmaya açarak gerek yerinde dönüşüm uygulanmasını sağlamak gerekse de köhneleşen alanların tekrar canlanmasını sağlayacaktır.Yapılan açık oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince Şahin SARIGÜLLÜ, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in   çekimser oyunu kullandıkları, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla komisyon raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 
 4.  
 5.    Gündemin onbirinci maddesi olarak yer alan Besni Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 19.10.2023 tarih ve 7709617 sayılı yazısı ile Yenibesni Mahallesi 168 ada 10 parsel taşınmazın Resmi Kurum Alanı olarak planlaması talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2023 tarih ve 1186 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 6.  

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

 1.       

 

 
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

01.11.2023

OTURUM

1

SAYFA

4

   Belediye Meclisi Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in  iştirakleri ile toplandı.

   

 1.   Gündemin onikinci maddesi olarak yer alan Veysel GÜRBÜZ'ün 23.10.2023 tarih ve 925 sayılı dilekçesi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2023 tarih ve 1186 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.  

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

   Gündemin onüçüncü maddesi olarak yer alan Bedriye BOZAN'ın 23.10.2023 tarih ve 927 sayılı dilekçesi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2023 tarih ve 1186 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

   

Gündemin ondördüncü maddesi olarak yer alan Pınarbaşı Mahallesi 427 ve 431 adalarda Plan Değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2023 tarih ve 1186 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.    

 

 

 

 

     Eyyup Mehmet EMRE                  Mehmet ERTAŞ                          Ömer ORAL

     Belediye Başkanı                            Meclis Kâtibi                                 Meclis Kâtibi

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

      6

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.