Logo
2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

06.09.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

Belediye Meclisi Başkan V. Sibel PEYKER başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın   iştirakleri ile toplandı.

 

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

    Gündemin birinci maddesi olarak yer alan Sinema Sokağına, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Mitat SONGUR’un isminin verilmesi ile ilgili olarak Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hacı ARSLAN’ın  10.08.2023 tarih ve 587 sayılı dilekçesi meclise getirilerek görüşmelere başlandı. 

    İlçemizde her kesim tarafından sevilen ve çalışmalarıyla takdir toplayan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat SONGUR 20.07.2023 tarihinde Ankara-Kayseri otoyolunda ailesiyle birlikte geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi sevenlerinde derin bir üzüntü bırakmıştır. Mecliste yapılan oturumda Dumlupınar mahallesinde yer alan Sinema Sokağının adının Mitat SONGUR Sokağı olarak değiştirilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 81. maddesi ve 18 inci maddesinin (n) fıkrası gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

   Gündemin ikinci maddesi olarak yer alan Mezbahane İşletmecisi Ziya ORTANCI’nın Hayvan Kesim Ücretlerinde Artış Talebi ile ilgili olarak Ziya ORTANCI’nın 05.09.2023 tarih ve 738 sayılı dilekçesi meclise getirilerek görüşmelere başlandı. 

    Mezbahane İşletmecisi Ziya ORTANCI’nın hayvan kesim ücretlerinde küçükbaş hayvan kesim ücretinin hayvan başına 70 TL, büyükbaş hayvan kesim ücretinin kilogram başına 3,00 TL olması yönünde talebi ile konunun Belediyemiz tarafından kurulan komisyon tarafından araştırılmasına, hazırlanacak raporun iki ay içerisinde meclis toplantısında okunmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

    Gündemin üçüncü maddesi olarak yer alan Yenibesni Mahallesi 163 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 parseller ve 164 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parselleri kapsayan alanda Kent Meydanı, Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum  Alanı, Ticari Alan ve Kültür ve Sanat Galerisi Alanı için İmar Planı hazırlanması ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2023 tarih ve 850 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

   İlçemiz Yenibesni Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan alan, Belediye Hizmet alanı Kaymakamlık binası ve ticari alan bulunan alanda 6 Şubat 2023 depremi sonrası ağır hasar gören yapıların Şehircilik ilkeleri ve planlama esasları doğrultusunda bir kent meydanı oluşturmak, yeni bir Belediye Hizmet Binası yıkılan ticari alanların yerine ise Şehircilik İlkelerine uygun planlama ilkeleri doğrultusunda ticari alan önerilmiştir.Kaymakamlık binasının mevcut yerinde dönüşümü plan kütle uyumunu olumsuz etkilediğinden yapı ekonomik ömrünü tamamlayana kadar mevcut haliyle devam edecek ekonomik ömrü dolduğunda ise imar planındaki yerine yapılması planlanmıştır. Söz konusu olan alan kent bölgelemesi yapıldığında kalbi niteliğinde olduğundan ve resmi kurum ile ticari alan entegrasyonunu sağladığından anlamlı kurallı kentsel tasarıma uygun yerleşme ve yapılaşma biçimine uygun olarak tasarlanmıştır. Yapılan açık oylama neticesinde 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi ‘C’ bendi gereğince imar planı oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

06.09.2023

OTURUM

1

SAYFA

2

Belediye Meclisi Başkan V. Sibel PEYKER başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın   iştirakleri ile toplandı.

   

   Gündemin dördüncü maddesi olarak yer alan 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1030 ada 1 nolu parselde İmar Plan Değişikliği Teklifi Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2023 tarih ve 850 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

   İlçemiz 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan Mer-i İmar planında Spor Tesisi Alanı olarak imarlı olup, söz konusu İmar planı değişikliği talebi Ticari Alan E=1.00 Yençok:9,50 olarak planlanmış olup, söz konusu olan Ticari alan olarak planlandığından Gece nüfusu bulunmamakta buna istinaden ise sosyal   donatı alanı dengesini bozmamaktadır. Alanda plan yapılırken Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün görüşü alınarak yapıldığından 1030 ada 1 parselde bulunan alanda nitelik değişikliğinin yapılması İmar komisyonunca uygun görülmüş olup, .Mecliste yapılan oylamada Battal COŞKUN ve Sibel PEYKER’in çekimser oyunu kullandığı, Seyit İrfan IRMAK’ın ise red oyunu kullandığı gerekçesi ise şahsi talep olması nedeniyle, diğer üyelerin kabul oyuyla komisyon raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar  verildi. 

   

   Gündemin beşinci maddesi olarak yer alan Aşağısarhan Mahallesi 3 ada 3 parsel ve Ali Erdemoğlu Mahallesi 1081 ada 4 parselde bulunan taşınmazların ipotek verilmesi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2023 tarih ve 850 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

   İlçemiz Aşağı Sarhan mahallesi 3 ada 3 nolu parsel Mer-i İmar planında ağaçlandırılacak alan olarak İmarlı, Ali Erdemoğlu Mahallesi 1081 ada 4 parsel ise Sosyo-kültürel alan olarak imarlı olup, söz konusu olan parsellerin Akedaş A.Ş’ye ait olan borçlara karşılık İpotek verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ‘D’ bendi gereğince mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ,Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, Sibel PEYKER’in red oyunu kullandığı, gerekçesi ise borcun ödenmemesi durumunda Akedaş A.Ş’ye kalacağı, arsanın kıymetli olduğu,  diğer üyelerin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 

    Gündemin altıncı maddesi olarak yer alan Erdemoğlu Mahallesi 1280 adada ve batısında bulunan alan ile 770 ada 2 parselin Plan Değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2023 tarih ve 850 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

     Gündemin yedinci maddesi olarak yer alan Akedaş Genel Müdürlüğü'nün 22.08.2023 tarih ve 1350 sayılı İmar Plan Tadilat Dilekçesi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2023 tarih ve 850 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

  

KARAR TARİHİ

06.09.2023

OTURUM

1

SAYFA

      3 

    Belediye Meclisi Başkan V. Sibel PEYKER başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

 

 

   Gündemin sekizinci maddesi olarak yer alan 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1287 ada 1 nolu parsel güneyinde bulunan Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2023 tarih ve 850 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

    İlçemiz 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan alan 6 dönümlük park alanı olarak imarlıdır. Söz konusu olan alanda park alanının trafo alanına dönüşümünü kapsayan plan tadilatı için eksilen park alanına karşın herhangi bir park alanı önerilmediğinden İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Yapılan açık oylamada 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesi “C” Bendi Gereğince İmar komisyonu kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

   Gündemin dokuzuncu maddesi olarak yer alan Oyalı Mahallesi 131 ada 12 parselde ilave imar planı talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2023 tarih ve 850 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

  Gündem dışı olarak onuncu maddede yer alan Ali Erdemoğlu mahallesi 1106 ada 6 parselde ilave imar planı ve 1109 adada plan değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2023 tarih ve 857 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

   Gündem dışı olarak onbirinci maddede yer alan Ali Erdemoğlu mahallesi 330 ada 2 ve 3 parselde ilave imar planı talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2023 tarih ve 857 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

   Gündem dışı olarak onikinci maddede yer alan Çat Mahallesi 644 ada 2 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2023 tarih ve 857 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

   

    

 

 

 
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

06.09.2023

OTURUM

1

SAYFA

      4

    Belediye Meclisi Başkan V. Sibel PEYKER başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

   

  Gündem dışı olarak onüçüncü maddede yer alan Gaziantep Caddesi üzerinde bulunan mevcut yol ile uyumsuzluğu bulunan parsellerde plan değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2023 tarih ve 857 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

 

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

   Gündem dışı olarak ondördüncü maddede yer alan Erdemoğlu Mahallesi 205 ada 76 parselin satışı ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2023 tarih ve 857 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

 

    İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan niteliği çeşme olan taşınmazın 205 ada 76 nolu 566.77 metrekarelik parselin satışı için encümene yetki verilmesi için yapılan açık oylamada Sibel PEYKER, Şahin SARIGÜLLÜ, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın çekimser oyunu kullandıkları, diğer üyelerin kabul oyuyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin ‘E’ bendi gereğince 205 ada 76 nolu 566.77 metrekarelik parselin satışı için encümene yetki verilmesine  oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

     Sibel PEYKER                                Mehmet ERTAŞ                           Ömer ORAL

     Meclis Başkan V.                             Meclis Kâtibi                                 Meclis Kâtibi

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

      5

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

   

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

      6

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.