Logo
2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

15.09.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

    Belediye Meclisi Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ,Halit KARA,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in  iştirakleri ile toplandı.

     

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

    Gündemin birinci maddesi olarak yer alan Belediyemize ait Kuz Dağındaki su kaynağı tahsisinin gerçekleşmesi için Adıyaman İl Özel İdaresine yetki verilmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı.

    Besni Belediyesine  ait olan Kuz Dağındaki su kaynağının tahsisinin gerçekleşebilmesi için talep edilen Çilboğaz Köyü 0,5 lt/sn, Kızılhisar Köyü 0,5 lt/sn, Atmalı Köyü 6,00 lt/sn, Taşlıyazı Köyü 1,00 lt/sn, Çamlıca Köyü 1,5 lt/sn, Kızılpınar Köyü 0,5 lt/sn olmak üzere toplamda 10,00 lt/sn suyun bu köylerimize iletilmek üzere Adıyaman İl Özel İdaresine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

    Gündemin ikinci maddesi olarak yer alan Kredi Kullanılması amacıyla Belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı.

 

    Belediyemizin  esnafa olan borçlarını ödemek, alt yapı ve üst yapı işlerinde, park ve bahçeler, tekstil kent ile üzüm paketleme tesislerindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yurtdışı ve yurtiçi kamu bankaları, özel bankalar ve İlbank’tan 100.000.000,00 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) kredi kullanımı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi kapsamında Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla borçlanma yapmak üzere Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE (TC.18973175304)’ye yetki verilmesine, mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ,  Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in çekimser oyunu kullandıkları, diğer üyelerin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 

    Gündemin üçüncü maddesinde yer alan 07.04.2021 tarih ve 04/40 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Ciritmeydan Mahallesi Muhtarının talebi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.09.2023 tarih ve 915 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

 

      Ciritmeydan Mahallesi muhtarının vermiş olduğu dilekçe üzerine imar komisyonunca inceleme yapılmış olup, söz konusu sınırlar incelendiğinde Ciritmeydan Mahallesi ile Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi sınırlarını ayıran Gümüş deresi olduğunu belirtmiştir. Mekansal Adres Kayıt Sisteminde sınırın Kozluca1 adlı yola çekildiği söz konusu yolun sınır olması nedeniyle yapılan sınır değişikliği mevcut yapıların adresinin karışıklığını tetiklemiş olup, karışıklığa sebep olmuştur.

      Kent içerisinde doğal bir eşik olan Gümüş deresinin sınır etkisi hissinin daha güçlü olacağı ayrıca söz konusu Kaymakam Hasan Tütün mahallesi sınırlarına alınan yapıların Hasan Tütün mahallesine yol ile bağlantısının bulunmaması sebebiyle İmar komisyonunun sınırın Gümüş deresine çekilmesi kararı üzerine yapılan açık oylama neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi n bendi gereğince oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

      Eyyup Mehmet EMRE                     Mehmet ERTAŞ                         Ömer ORAL

      Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

      2

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.