Logo
2023 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

05.07.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

Belediye Meclisi Başkan V. Sibel PEYKER başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın   iştirakleri ile toplandı

     

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

    Gündemin birinci maddesi olarak yer alan Belediye Meclisinin senede bir ay tatil edilmesi için görüşmelere başlandı.

 

     5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. Maddesinde; belediye Meclisinin her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanacağı, meclisin resmi tatile rastlayan günde çalışmasına ara verebileceği, belediye meclisinin her yıl bir ay tatil kararı alabileceği belirtildiğinden, 

 

       Buna göre 2023 yılında belediye meclisinin Ağustos ayında yapacağı toplantının tatil edilerek toplantı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

       Sibel PEYKER                                 Sermet KUZU                              Ömer ORAL

     Meclis Başkan V.                             Meclis Kâtibi                                 Meclis Kâtibi

                                                                 (Yedek Üye)

 

 

 

 

 

     

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

      2

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.