Logo
2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

 

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

  1.     Gündemin birinci maddesinde yer alan Su Sayaç Okuma işleminin ayda bir yapılması talebi  ile ilgili olarak Su İşleri Müdürlüğünün 29.05.2023 tarih ve 16 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;
  2.  
  3.      İlçemiz genelinde bulunan içme suyu abonelerinin iki ayda bir sayaç okuması yapılarak kullanımları ücretlendirilmektedir. Sayaç okuma işleri ayda bir yapıldığı taktirde Belediyemiz bankalar ile anlaşarak su ücretlerinin tahsilatını bankalar üzerinden ve otomatik ödeme yöntemi ile de yapabilecektir. Belediyemiz hizmet binası 06.02.2023 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeni ile zarar görmüş ve boşaltılmıştır. Su borcunu ödemek isteyen özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların Pınarbaşı mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre binasında bulunan ek hizmet binasına ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için sayaç okuma işleminin ayda bir yapılarak faturalandırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

    Gündemin ikinci maddesinde yer alan Belediyemize ait Yukarı Sarhan Mahallesi 103 ada 1 ve 30 nolu parsellerde sebze fidesi üretim serası, fidanlık üretim merkezi, kreş ve turizm yatırımı için toplam 30 dekarlık alanın yap işlet devret modeli ile 49 yıllık üst kullanım haklarının S.S. Besni Ekonomik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine tahsisi talebi ile ilgili olarak İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 02.06.2023 tarih ve 41 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

 

    Belediyemize ait Yukarısarhan Mahallesi 103 ada 1 ve 30 nolu parsellerde proje ile İlçemizde tarımsal üretimde verimlilik artışı ve kırsal nüfusun gelir kazanımının artışı ile yaratılan istihdamın göçü engellemesi hedefiyle Sebze Fidesi Üretim Serası ve fidanlık üretim merkezi kurulması, Besnili çiftçilerine kaliteli fidelerin cüzi fiyatlarla sunulabilmesi,  verimlilik artışı sağlamak amacıyla Fide Üretim Serası, Fide üretim merkezi ve yakın bölgesinde bulunan Besni Tekstil Kent çalışanlarına sosyal sorumluluk anlayışı gereği ilgili  mevzuat çerçevesinde, çalışan annelerin en büyük talebi olan çocuklarının bakım ihtiyacını gidermek amacıyla kreş yapımı, Adıyaman’ın 46 km güneybatısında yer alan Besni ilçesinin kuzeyinde Tut ve Gölbaşı, kuzeydoğusunda Adıyaman ili, güneyinde ise Gaziantep ili Araban ilçesinin bulunması sebebiyle, ilçemiz sınırlı bölgede gelişmektedir. Otantik kültürleri ve doğasını tanıma, kültür varlıkları açısından zengin ilginç yerleri gezme ve görme arzusu taşıyan turistlerin bu bölgede dört mevsim konuk edilmesi için ihtiyaç duyulan konaklama problemini çözmek amacıyla turizm yatırımı için toplam 30 dekarlık alanın S.S.Besni Ekonomik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine yap işlet devret modeli ile 49 (kırkdokuz) yıllık üst kullanım haklarının tahsisine ilişkin olarak mecliste yapılan oylamada Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın çekimser oyunu kullandıkları, diğer üyelerin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.     

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

      2

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

   Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Sugözü mesire giriş ücretinin belirlenmesi  ile ilgili olarak İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 02.06.2023 tarih ve 41 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

    İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ilgili müzekkeresinde Sugözü mesire su ücretlerinin artırılması ile ilgili talebi mecliste yapılan oturumda 08.11.2022 tarih ve 11/116 sayılı meclis kararında alınan Otomobil:40,00 TL, Minübüs:50,00 TL, Otobüs:70,00 TL olarak mevcut halinin devamına oybirliğiyle karar verildi.

 

     Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Dumlupınar Mahallesi 89 ada 42 nolu parselde Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyon Raporu  ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2023 tarih ve 348 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

     İmar Komisyon Raporu Meclise Okundu; İlçemiz Dumlupınar Mahallesi sınırlarında bulunan alan, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan alanın tahsisli olan kurumda herhangi bir görüş alınmadığı için plan tadilatının yapımı İmar komisyonunca uygun bulunmamıştır.

 

    Yapılan açık oylama neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesi “C” bendi gereğince Komisyon raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

      Gündemin beşinci maddesinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 761 ada 2 nolu parselde Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2023 tarih ve 348 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

     İmar Komisyon Raporu okunmaya başlandı. İlçemiz 15 Temmuz Şehitleri Mahallesinde bulunan alan, Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İmar Planında Park alanı olarak imarlıdır. Söz konusu olan alanda hem mülkiyet olduğundan hem de park alanının amacı, fonksiyonu yüksek gerilim hattını korunması çevreye zararlarının önlenmesi amacını içerdiğinden söz konusu olan alana ait yapılan İmar planı değişikliği İmar komisyonunca uygun görülmektedir.

 

     Yapılan açık oylama neticesinde 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “C” bendi gereğince Komisyon raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

   

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

  

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

      3 

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

 

  Gündemin altıncı maddesinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1018 adanın güneyinde bulunan Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2023 tarih ve 348 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

     İmar Komisyon Raporu Meclise Okundu. İlçemizin 15 Temmuz Şehitleri Mahallesinde bulunan alan, park alanı olarak imarlı olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 3. Fıkrasınca; (3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Denmekte olup, Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: Aynı yönetmeliğin 26. Maddesinin 3. Fıkrasının b bendinde; İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur. Denmekte olup, önerilen plan değişikliğinde eşdeğer alan önerilmediğinden plan değişikliği yönetmeliğe uygun olmadığından İmar komisyonunca Red edilmiştir. 

 

    Yapılan Açık oylama neticesinde 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “C” bendi gereğince Komisyon raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

    Gündemin yedinci maddesinde yer alan Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi 445 ada 5 parselin Kuzeyinde bulunan Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2023 tarih ve 348 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

     İmar Komisyon Raporu Meclise Okundu. İlçemizin 15 Temmuz Şehitleri Mahallesinde bulunan alan, park alanı olarak imarlı olup, Mekânsal Planlar yapım yönetmeliğinin 26. Maddesi 3. Fıkrasınca; (3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Denmekte olup, Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: Aynı yönetmeliğin 26. Maddesinin 3. Fıkrasının b bendinde; İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur. Denmekte olup, önerilen plan değişikliğinde eşdeğer alan önerilmediğinden plan değişikliği yönetmeliğe uygun olmadığından İmar komisyonunca Red edilmiştir. 

 

    Yapılan Açık oylama neticesinde 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “C” bendi gereğince Komisyon raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

      4

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

    Gündemin sekizinci maddesinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1287 ada 1 nolu parsel güneyinde bulunan Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2023 tarih ve 348 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

     İmar Komisyon Raporu Meclise Okundu. İlçemizin 15 Temmuz Şehitleri Mahallesinde bulunan alan, park alanı olarak imarlı olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 3. Fıkrasınca; (3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.Denmekte olup, Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: Aynı yönetmeliğin 26. Maddesinin 3. Fıkrasının b bendinde; İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur. Denmekte olup, önerilen plan değişikliğinde eşdeğer alan önerilmediğinden plan değişikliği yönetmeliğe uygun olmadığından İmar komisyonunca Red edilmiştir. 

 

    Yapılan Açık oylama neticesinde 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “C” bendi gereğince Komisyon raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

    Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1030 ada 1 nolu parselde İmar Plan Değişikliği Teklifi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2023 tarih ve 348 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

 

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

    Gündemin onuncu maddesinde yer alan Ali Erdemoğlu Mahallesi 250 ada 42 ve 44 nolu parsellerde Plan Değişikliği Komisyon raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2023 tarih ve 348 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

    İmar Komisyon Raporu Meclise okundu;İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi sınırında bulunan alan Mer-i İmar planına sınır konumunda olup, söz konusu plan değişikliği ile konut alanına olan değişiklik için, bölgenin hemen hemen tamamının boş durumda olması, sosyal donatı alanı dengesini bozması ve ilave yapılacak olan İmar planlarının bütüncül bir şekilde planlaması gerektiği mevcut imar planı ile uyumlu olması istenildiğinden ilave imar planının yapılması uygun görülmemiştir.

 

     Mecliste yapılan oylamada Battal COŞKUN’un çekimser oyunu kullandığı, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla komisyon raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

      5

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

   Gündemin onbirinci maddesinde yer alan Yenibesni Mahallesi 163 ada 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,19,20,21,25,26,27 parseller ve 164 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parselleri kapsayan alanda Kent Meydanı, Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı, Ticari Alan ve Kültür ve Sanat Galerisi İmar Planı hazırlanması ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2023 tarih ve 348 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

 

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

    Gündem dışı olarak onikinci maddede yer alan Gürsu Kaymakamı Sayın Naif YAVUZ’a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı.

 

   06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde asrın felaketi olarak da nitelendirilen deprem nedeniyle etkilenen ve büyük hasar gören ilçemizde görevlendirilen, deprem sonrasında vatandaşlarımızın acil barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarda katkısı olan, sorunların çözümü için gece gündüz özverili bir şekilde çalışan, mücadele eden, afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesi ve yaralarımızın sarılması noktasında her an yanımızda olan, desteğini esirgemeyen, derdimizle dertlenen, Devletimizin yaraların sarılması noktasında büyüklüğünü, vatandaşının emrinde ve hizmetinde olduğunu gösteren Gürsu Kaymakamı Sayın Naif YAVUZ’a 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (r) fıkrası uyarınca FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

    Gündem dışı olarak onüçüncü maddede yer alan Cizre Kaymakamı Sayın Nazlı DEMİR’e Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı.

 

       06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde asrın felaketi olarak da nitelendirilen deprem nedeniyle etkilenen ve büyük hasar gören ilçemizde görevlendirilen, deprem sonrasında vatandaşlarımızın acil barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarda katkısı olan, sorunların çözümü için gece gündüz özverili bir şekilde çalışan, mücadele eden, afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesi ve yaralarımızın sarılması noktasında her an yanımızda olan, desteğini esirgemeyen, derdimizle dertlenen, , Devletimizin yaraların sarılması noktasında büyüklüğünü, vatandaşının emrinde ve hizmetinde olduğunu gösteren 16.09.2020 - 26.08.2022 tarihleri arasında İlçemizde görev yapan Cizre Kaymakamı Sayın Nazlı DEMİR’e 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (r) fıkrası uyarınca FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI verilmesine oybirliği ile karar   verildi.

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

      6

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

    Gündem dışı olarak ondördüncü maddede yer alan Belediye Nikâh Salonunun İşyeri Olarak Kiraya Verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı.

 

   06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle İlçemizde bulunan işyerleri ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelmiştir, bir nebze olsun vatandaşımıza destek olmak  amacıyla Kent Meydanı içerisinde kalan alanın Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanana kadar Yenibesni mahallesi Uşak Çarşısı Sokak No:6 nolu mülkiyeti Belediyeye ait Nikah Salonunun işyeri olarak kiraya verilmesi için, Mecliste yapılan oylamada Osman AYDIN’ın red oyunu kullandığı, gerekçesi  Belediye mülkünü kendisi işletmesi, Şahin SARIGÜLLÜ, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın çekimser oyunu kullandıkları, 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “E” bendi gereğince Encümene yetki verilmesine oyçokluğuyla karar verildi .

 

 

 

 

 

 

      Eyyup Mehmet EMRE                     Mehmet ERTAŞ                         Ömer ORAL

      Belediye Başkanı                                Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi