Logo
2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI (2. OTURUM)
Geri

BESNİ BELEDİYESİ MECLİS KARAR ZAPTI

                                                                                                                                                                                         Karar Tarihi  : 09/05/2023

                                                                                                                                                                                                                        Karar No       :  05 / 57

      Belediye Meclisi  Başkan Eyyup Mehmet EMRE Başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA ,Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU,  Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,  Memet KASAP,  Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın iştirakleri ile toplandı.

 

2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI (2. OTURUM)

 

     KONU: Gündemin 1. maddesinde yer 2022 yılı kesin hesap cetvelleri 03.05.2023 tarihinde yapılan meclis toplantısında plan ve bütçe komisyonuna havale edilmiş olup, plan ve bütçe komisyonu hesap cetvellerini inceledikten sonra 09.05.2023 tarihindeki meclis toplantısında görüşmelere başlandı.

A-GİDER BÜTÇESİ KESİN HESABI:

 

Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde: 

                                                                                                                                                                                 

           

2022

           

 

Ekonomik Kod

Hesap Adı

Geçen Yıldan Devreden Ödenek

Bütçe İle Verilen Ödenek

Ek ve Olağanüstü Verilen Ödenek

Aktarmayla

Net Bütçe Ödeneği Toplamı

Bütçe Gideri Toplamı

Ödenen Bütçe Gideri

İptal Edilen Ödenek

Sonraki Yıla Devreden Ödenek

Eklenen

(+)

Düşülen

(-)

01

PERSONEL GİDERLERİ

0,00  

13.339.740,00  

6.817.000,00  

280.000,00  

0,00  

20.436.740,00  

19.364.039,63  

19.364.039,63  

1.072.700,37  

0,00  

02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

0,00  

2.132.940,00  

1.210.000,00  

295.000,00  

0,00  

3.637.940,00  

3.406.273,65  

3.406.273,65  

231.666,35  

0,00  

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

0,00  

40.308.860,00  

64.340.000,00  

20.704.000,00  

10.808.000,00  

114.544.860,00  

111.351.462,54  

111.351.462,54  

3.193.397,46  

0,00  

04

FAİZ GİDERLERİ

0,00  

2.000.000,00  

0,00  

890.000,00  

50.000,00  

2.840.000,00  

2.836.706,88  

2.836.706,88  

3.293,12  

0,00  

05

CARİ TRANSFERLER

0,00  

2.325.834,00  

3.000.000,00  

1.761.000,00  

649.000,00  

6.437.834,00  

6.361.253,07  

6.361.253,07  

76.580,93  

0,00  

06

SERMAYE GİDERLERİ

1.720.200,00  

5.271.000,00  

76.600.000,00  

35.000,00  

6.883.000,00  

76.743.200,00  

64.881.019,31  

64.881.019,31  

439.982,16  

11.422.198,53  

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

0,00  

202.500,00  

0,00  

0,00  

0,00  

202.500,00  

202.441,28  

202.441,28  

58,72  

0,00  

09

YEDEK ÖDENEKLER

0,00  

6.000.000,00  

0,00  

0,00  

5.575.000,00  

425.000,00  

0,00  

0,00  

425.000,00  

0,00  

 

1.720.200,00 

71.580.874,00 

151.967.000,00 

23.965.000,00 

23.965.000,00 

225.268.074,00 

208.403.196,36 

208.403.196,36 

5.442.679,11 

11.422.198,53 

 

 

   

 

 

                2022 yılı Gider Bütçe Kesin Hesabının incelenmesinde 71.580.874,00 TL bütçe yapıldığı, yılı içerisinde yapılan 151.967.000,00 TL Ek Bütçe Alınması sonucu bütçenin 223.547.874,00 TL ye ulaştığı ve 2021 yılından projelere dayalı 1.720.200,00 TL aktarılan ödenek ile 2022 yılı bütçesinin 225.268.074,00 TL ye çıktığı görülmektedir. Cari Yılı içerisinde 208.403.196,36 TL harcama yapılmış olup, devam etmekte olan projeler için 11.422.198,53 TL ödenek 2023 yılına devredilmiştir. Yılı içerisinde kullanılmasına gerek duyulmayan ve projeye dayalı olmayan 5.442.679,11 TL ödenek iptal edilmiştir.

Yıl içerisinde yapılmış olan toplam harcamaların Birimlere göre dağılımı aşağıda çıkarılmıştır.

 

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

(01.01.2022 - 31.12.2022)

Kurum Kodu :46.02.05   
Kurum Adı :BESNİ BELEDİYESİ  

(TL)

KOD

AÇIKLAMA

2020

2021

2022

I

II

III

IV

46

02

05

02

ÖZEL KALEM

4.582.565,39  

7.770.187,54  

14.503.909,05  

46

02

05

05

İNSAN KAYN.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

147.865,98  

159.997,91  

238.432,49  

46

02

05

18

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

356.332,14  

789.863,44  

1.372.226,63  

46

02

05

25

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

122.780,28  

142.379,71  

245.485,81  

46

02

05

31

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.211.678,58  

4.707.195,35  

5.693.692,24  

46

02

05

32

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16.153.884,35  

12.423.441,32  

69.663.338,93  

46

02

05

33

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

602.322,99  

630.773,59  

1.222.302,09  

46

02

05

34

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

520.744,00  

0,00  

0,00  

46

02

05

35

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

609.147,06  

1.082.611,29  

1.751.238,11  

46

02

05

36

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

79.834,24  

754.951,67  

3.668.173,54  

46

02

05

37

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

18.314.116,70  

25.521.004,02  

41.951.539,24  

46

02

05

38

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.556.702,12  

1.412.712,58  

2.526.043,01  

46

02

05

39

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

2.881,22  

1.021.533,82  

29.016.899,65  

46

02

05

40

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

579.328,17  

13.131.609,81  

36.333.131,26  

46

02

05

41

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

4.833,55  

120.561,83  

216.784,31  

TOPLAM     

48.845.016,77

69.668.823,88  

208.403.196,36  

 

 

2022 Yılı Gider Kesin Hesabı birim birim incelenmiş olup, yapılan oylama sonucunda Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise bütçenin doğru yöneltilmediği, yatırımların azalması nedeniyle diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla tüm birim bütçelerinin gider kesin hesaplarının kabulüne oyçokluğuyla ile karar verildi.

 

 

B-GELİR BÜTÇESİ KESİN HESABI:

 

Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde: 

           
           

2022

           

 

Gelirin Kodu

Açıklama

Bütçe İle Tahmin Edilen

Devreden Gelir Tahakkuku

2022 Yılı Tahakkuku

Toplam Tahakkuk

2022 Yılı Tahsilatı

Tahsilattan Ret ve İadeler

2022 Yılı Net Tahsilatı

Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk

Tahsil Oranı

(%)

Bütçe Tahsil Oranı

(%)

I

01

VERGİ GELİRLERİ

12.542.000,00  

4.068.990,96  

7.683.916,14  

11.752.907,10  

6.236.345,84  

0,00  

6.236.345,84  

5.516.561,26  

53

50

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

6.532.874,00  

5.246.637,04  

6.918.259,29  

12.164.896,33  

5.154.319,49  

95.600,00  

5.058.719,49  

7.010.576,84  

42

77

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

16.605.000,00  

0,00  

14.223.120,14  

14.223.120,14  

14.223.120,14  

152.417,72  

14.070.702,42  

0,00  

100

85

05

DİĞER GELİRLER

106.800.000,00  

1.547.274,25  

89.706.128,56  

91.253.402,81  

89.757.043,42  

25.152,79  

89.731.890,63  

1.496.359,39  

98

84

06

SERMAYE GELİRLERİ

41.068.000,00  

40.896,10  

26.564.242,48  

26.605.138,58  

26.177.278,57  

0,00  

26.177.278,57  

427.860,01  

98

64

TOPLAM

183.547.874,00 

10.903.798,35 

145.095.666,61 

155.999.464,96 

141.548.107,46 

273.170,51 

141.274.936,95 

14.451.357,50 

91

77

 

 

2022 Gelir Bütçesinin incelenmesinde gider bütçesine denk olarak 71.580.874,00.00 TL.  Gelir bütçesi yapılmıştır. Yılı içerisinde yapılan 111.967.000,00 TL Ek bütçe ile birlikte gelir bütçesinin 183.547.874,00 TL. ye ulaştığı görülmektedir.(Gider Bütçesi ile Gelir Bütçesi arasındaki 40.000.000,00 TL fark Borçlanma ile karşılanmıştır.) Yılı içerisinde 145.095.666,61 TL. Gelir Tahakkuku alınmış olup, 2021 yılından devreden 10.903.798,35 TL. Tahakkuk ile birlikte 2022 yılı gelir tahakkukunun toplam 155.999.464,96 TL ye ulaştığı görülmektedir. Yılı içerisinde bu tahakkuktan 141.548.107,46 TL  tahsilat yapılmış, 273.170,51 TL ret ve iade yapılmış, net tahsilat 141.274.936,95 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilemeyen 14.451.357,50 TL Tahakkuk artığı 2023 yılına devredilmiştir. 

 

Yapılan oylama sonucu Seyit İrfan IRMAKve Hüseyin OCAKÇI’nın red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise kesin hesap bütçesinin doğru yöneltilmediği, yatırımların azalması nedeniyle diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla Gelir Kesin Hesabının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

Eyyup Mehmet EMRE                                                        Mehmet ERTAŞ                                                             Ömer ORAL

Belediye Başkanı                                                                   Meclis Katibi                                                                   Meclis Katibi