Logo
2023 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

05.04.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler Osman   DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN ve Hüseyin OCAKÇI’nın   iştirakleri ile toplandı.

     

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

    Gündemin birinci maddesi yer alan 2022 yılı faaliyet raporu;  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak İdare Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik esaslarına göre tanzim edilen Belediyemizin 2022 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Faaliyet Raporu Meclise  okundu.

 

    2022 yılı faaliyet raporunda belediyemizin yapmış olduğu her türlü cari ve yatırım faaliyetlerini, hedef ve gerçekleşme durumlarını, meydana gelen sapmaların nedenlerini, belediyenin borç durumu ile diğer mali durumunu açıklayan genel faaliyet raporu meclise okunmuş olup, mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Battal COŞKUN ve  Hüseyin OCAKÇI’nın red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise Belediye faaliyetlerinin verimli yürütülmemesi, Belediyemizin 2022 mali yılına ait faaliyet raporunun oyçokluğuyla kabul edilmesine karar  verildi. 

 

       Belediye Encümeni Üye seçimi için üyelere mühürlü oy pusulalarının dağıtılmasından sonra seçimlere başlandı.

 

       Üyelerden Hasan SABAK ve Şahin İŞİTMEN Belediye Encümen Üyeliğine aday oldukları, yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucu 3 oyun boş olduğu, 11 oy alan Hasan SABAK ve 11 oy alan Şahin İŞİTMEN’in Belediye Encümen Üyeliklerine seçilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

 

      Gündemin üçüncü maddesi yer alan Belediye Plan Bütçe Komisyonu Üye seçimi için üyelere mühürlü oy pusulalarının dağıtılmasından sonra seçimlere başlandı.

 

      Üyelerden Ömer ORAL, Memet KASAP ve Halit KARA’nın Belediye Plan Bütçe Komisyonu Üyeliğine aday oldukları, yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucu 2 oyun boş olduğu, 12 oy alan Ömer ORAL, 12 oy alan Memet KASAP ve 12 oy alan Halit KARA’nın olduğu görülmüş olup, bir yıllığına Belediye Plan Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçilerek 5393 sayılı kanunun 18 inci maddesinin  (k) fıkrasına dayanılarak oyçokluğuyla ile karar  verildi.

 

     

 

 

 

     

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

05.04.2023

OTURUM

1

SAYFA

      2

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler Osman   DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN ve Hüseyin OCAKÇI’nın   iştirakleri ile toplandı.

 

      Gündemin dördüncü maddesi yer alan Belediye İmar Komisyonu Üye seçimi için üyelere mühürlü oy pusulalarının dağıtılmasından sonra seçimlere başlandı.

 

        Üyelerden Halit KARA, Sermet KUZU ve Osman DUTLU’nun Belediye İmar Komisyonu Üyeliğine aday oldukları, yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucu 2 oyun boş olduğu, 12 oy alan Halit KARA, 12 oy alan Sermet KUZU ve 11 oy alan Osman DUTLU’nun olduğu görülmüş olup, bir yıllığına Halit KARA, Sermet KUZU ve Osman DUTLU’nun Belediye İmar Komisyonu üyeliğine seçilmesine 5393 sayılı kanunun 18 inci maddesinin  (k) fıkrasına dayanılarak oyçokluğuyla karar  verildi.

 

      Gündem dışı olarak beşinci maddede yer alan Çankırı Valisi Abdullah AYAZ’a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı.

 

        06 Şubat  2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde asrın felaketi olarak da nitelendirilen deprem nedeniyle etkilenen ve büyük hasar gören ilçemizde görevlendirilen, deprem sonrasında vatandaşlarımızın acil barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarda katkısı olan, sorunların çözümü için gece gündüz özverili bir şekilde çalışan, mücadele eden, afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesi ve yaralarımızın sarılması noktasında her an yanımızda olan, desteğini esirgemeyen, derdimizle dertlenen, Devletimizin yaraların sarılması noktasında büyüklüğünü, vatandaşının emrinde ve hizmetinde olduğunu gösteren Çankırı Valisi Sayın Abdullah AYAZ’a 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (r) fıkrası uyarınca FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

      Eyyup Mehmet EMRE                     Mehmet ERTAŞ                         Ömer ORAL

      Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.