Logo
2023 YILI MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

17.03.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler,   Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ,Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın iştirakleri ile toplandı.

     

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

    Gündemin birinci maddesinde yer alan İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi 1270 ada 2 ve 3 parsellerin Sosyal Konut yapılması amacıyla tahsisi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.03.2023 tarih ve 149 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    İlçemizin Değerli İş Adamlarından olan, Ali ERDEMOĞLU’nun yapmış olduğu açıklama neticesinde ilçemizde bulunan Afetzede vatandaşlara 1000 adet konut yapımı ile ilgili müjdeler verildiği anlaşılmıştır. Bu müjdelere istinaden ise Belediye Başkanlığımız olarak arsa desteğinde bulunmak amacıyla, Belediye Başkanlığımıza ait olan İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi 1270 ada 2 ve 3 nolu parselin tahsisini Belediye Meclisimiz olarak, yapılan yardımlara destek olmak, altyapı ve üstyapı işlerine gerek teknik gerekse de teçhizat anlamında destek sağlamak amacıyla Belediye Meclisimiz ve Belediye Başkanlığımızca her türlü desteğin verileceği hususu, yine İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 205 ada 29 parselin yine konut yapımına uygun olduğu, Erdemoğlu Mahallemize değer katacağı da anlaşıldığından Belediye Meclisimizin bu alanında tahsisi ve İmar planı yapılabileceği öngörüsüyle düşünülmesi gerektiği ve Erdemoğlu Ailesinin bu alanda da çalışma yapması kentimiz açısından uygun olacağı anlaşılmıştır. İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi 1270 ada 2 ve 3 nolu parselin istenildiği takdirde tahsisi için encümene yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi “E” bendi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

      Gündemin ikinci maddesinde yer alan Giresun Bulancak Belediyesinin 13.03.2023 tarih ve 15514 sayılı yazısı ile Kardeş Şehir olma talebi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

 

        06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli son yüzyılların en büyük iki depremi yaşanmış ve yaklaşık 11 ilimiz bu depremden etkilenmiş, binalar yıkılmış çok sayıda can kayıpları ve yaralılar olmuştur. Böyle bir afetin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi için devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve milletimiz birlik beraberlik içinde deprem bölgesine arama kurtarma ve acil ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması konusunda üst düzey işbirliği ve yardımlaşma duygusu içinde çalışmaya başlamıştır. Giresun Bulancak Belediyesinin kardeş şehir olma talebi Belediye Meclisince olumlu karşılanmış olup, Giresun Bulancak Belediyesi ile Kardeş Şehir olunmasına 5393 sayılı Belediye Kanununu 18. Maddesinin (P) bendi gereğince oybirliği ile karar verildi.

 

 

      Eyyup Mehmet EMRE                     Mehmet ERTAŞ                         Ömer ORAL

      Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

      2

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.