Logo
2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

     

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

    Gündemin birinci maddesinde yer alan Denetim Komisyonu Üye Seçimine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde belirtilen belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşturulacak denetim komisyonu üyeliğine Sermet KUZU, Memet KASAP ve Osman DUTLU aday oldular. Üyelere mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtılarak yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucunda 4 oyun boş olduğu, Sermet KUZU 10 Oy, Osman DUTLU 9 Oy ve Memet KASAP 9 Oy aldığından Denetim Komisyonu üyeliklerine en çok oy alan Sermet KUZU, Memet KASAP ve Osman DUTLU’nun getirilmesine 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (k) fıkrasına dayanılarak oybirliği  ile karar verildi. 

 

     Gündemin ikinci maddesinde yer alan Mezbahane işletmecisi Engin ÖZTÜRK’ün hayvan kesim ücretinde iyileştirme talebi ile ilgili olarak 22.12.2022 tarih ve 1828 sayılı dilekçesi meclise okunarak yapılan müzakereler sonucunda; 

      Mezhabane işletmecisi Engin ÖZTÜRK çevre illere göre mezbahane kesim ücretlerinin düşük olduğunu, 2023 yılı itibariyle küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim ücretinin yükselmesi talebi meclise okunmuş olup; Mecliste yapılan oturumda hayvan kesim ücretlerinde artış yapılmamasına, eski fiyatların geçerli olmasına, 1 adet Küçükbaş hayvan kesim ücreti 30,00 TL, Büyükbaş hayvan kesim ücreti kilogram başına 0,80 TL olmasına, yapılan oylamada Battal COŞKUN’un çekimser, Osman AYDIN’ın red oyunu kullandığı, gerekçesi kesim ücretlerinin piyasa şartlarının  altında olduğu. Diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 

       Gündemin üçüncü maddesinde yer alan 2023 yılında evlendirme cüzdanında artış talebi ile ilgili olarak Evlendirme Memuru Aysun KELLECİ’nin dilekçesi meclise okunarak yapılan müzakereler sonucunda; 

      08.11.2022 tarih ve 11/116 sayılı meclis kararıyla mesai saatinde nikah işlemlerinden alınan aile cüzdanı 350,00 TL, mesai saatleri dışında alınan aile cüzdanının 500,00 TL olduğu, ancak 2023 yılında açıklanan değerli kağıtların satış bedellerinde artış yaşanması nedeniyle 2023 yılında mesai saatinde nikah işlemlerinden alınan aile cüzdanı bedelinin 550,00 TL, mesai saatleri harici ve nikah salonu dışında alınan aile cüzdanı bedelinin 700,00 TL olarak yeniden belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

     Gündemin dördüncü maddesinde yer alan 1 adet Tekniker ve 1 adet Mühendis (Peyzaj Mimarı) kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin 03.01.2023 tarihli müzekkeresi meclise getirilerek görüşmelere başlandı.

     Belediyemizde 1 adet 7. Derecelik Tekniker kadrosu ve 1 adet 7. Derecelik Mühendis (Peyzaj Mimarı) kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili olarak mecliste yapılan oylamada Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Şahin SARIGÜLLÜ, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in çekimser oyunu kullandığı, diğer 9 meclis üyesinin kabul oyuyla 2 adet memur kadrosunun ihdas edilmesine oyçokluğuyla karar  verildi.

 

 

 

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

      2

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

     Gündemin beşinci maddesinde yer alan Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin 23 adet sözleşmeli personel çalıştırılması meclise okunarak görüşülmeye başlandı, 

 

     Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin ilçemizin her geçen gün geliştiği ve işlerin sağlıklı yürütülebilmesi için Belediyemizde yeteri kadar sağlık hizmetleri, teknik hizmetleri ve genel idari hizmetler sınıfında sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve ücretinin belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin 03.01.2023 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

 

     Aşağıdaki tabloda unvan adet ve ücretleri belirlenen 23 adet tam zamanlı sözleşmeli personellerin sözleşme yapılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin 3.Fıkrası gereğince aşağıda tabloda belirtilen ücret üzerinden çalıştırılmasına, 2022 yılında çalıştırılan tam zamanlı 21 adet sözleşmeli personellerin 01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme yapılmasına, ilk defa 1 adet Tekniker ve 1 adet Mühendis (Peyzaj Mimarı) kadrosunda çalıştırılmak üzere Belediye Başkanının belirleyeceği bir tarihte  31.12.2023 tarihine kadar tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ücretlerinin aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmesine, yapılacak olan sözleşmeleri Belediye Başkanı tarafından imzalamak üzere yetki verilmesine   sözleşme imzalanmasından sonra sözleşme örneklerinin 01.02.2023 tarihine kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, Mecliste yapılan oylamada Osman AYDIN, Hüseyin OCAKÇI, Seyit İrfan IRMAK ve Sibel PEYKER çekimser, Şahin SARIGÜLLÜ, Battal COŞKUN’un red oyu kullandığı gerekçeleri ise Belediyeye mali açıdan yük oluşturacağı, diğer 8 meclis üyesinin kabul oyuyla 5393 sayılı kanunun 18. Maddesince oyçokluğuyla karar verildi. 

Sıra No

Ünvanı

Adet

Ücret

1

Mühendis (Tam Zamanlı)

6

13.757,12 TL

2

Şehir Plancısı (Tam Zamanlı)

1

17.196,00 TL

3

Eğitmen (Tam Zamanlı)

2

8.843,20 TL

4

Çözümleyeci (Tam Zamanlı)

1

11.202,00 TL

5

Dekaratör (Tam Zamanlı)

1

11.180,34 TL

6

Tekniker (Tam Zamanlı)

8

11.173,52 TL

7

Veteriner (Tam Zamanlı)

1

13.021,17 TL

8

Diyetisyen (Tam Zamanlı)

1

10.875,89 TL

9

Teknisyen (Tam Zamanlı)

1

9.178,02 TL

10

Peyzaj Mimarı (Tam Zamanlı)

1

13.647,24 TL

                                                                                   Toplam 23 personel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

  

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

      3 

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

 

     Gündemin altıncı maddesinde yer alan Belediyemiz çalışanı Memurlara ait Sosyal Denge sözleşmesi ile ilgili olarak Bem-Bir-Sen İşyeri Temsilcisi Seydi ÖZSUNAR’ın 02.01.2023 tarih ve 02 sayılı müzekkeresi ile ilgili yazısı meclise okundu.

    12.09.2010 tarihli halkoylamasının 23.09.2010 tarih 27708 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa değişiklik paketinin 53. maddesi ile kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı verilmiştir. Bu gelişme doğrultusunda,11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6289 Sayılı Kanun ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme kanunda değişiklik yapılmış ve yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkânı tanınmıştır.

     Anılan Kanunun 32. maddesinde; “…sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde…” denilmektedir.

    İşyerinde yetkili sendika olan MEMUR-SEN KONFEDERASYONU’NA bağlı BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Birliği Sendikası) ile,  4688 sayılı Yasanın ilgili hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde; çalışanların insanca yaşamını sağlamak, bilgi ve becerisini geliştirme, adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzenini amaçlayan,  “SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ” yapılabilmesi için; her yıl olduğu gibi Belediye Başkanına, Belediye Meclisi’nden yetki verilmesi gerekmektedir.

Belediye Meclisi’nce Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmasına ve sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanı Belediye Meclisi’nce Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve 4688 sayılı kanunun ilgili maddeleri mucibince yetki verilmesini yetkili memur sendikası olan Bem-Bir-Sen ile sözleşme yapmak için ve ücretinin belirlenmesi amacıyla Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’ye yetki verilmesine oybirliğiyle karar  verildi.

 

   Gündemin yedinci maddesinde yer alan Ahmet SÜNGÜ adının 1014 nolu sokağa verilmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin 03.01.2023 tarihli müzekkersi meclise okunarak görüşülmeye başlandı, 

    İlçemiz 15 Temmuz Şehitler mahallesinde bulunan 1014 nolu sokak adının yakın zamanda vefat eden Besni Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet SÜNGÜ Sokağı olarak değiştirilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 81. maddesi ve 18 inci maddesinin (n) fıkrası gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

   Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Galericiler Sitesinin yapımı için ihaleye çıkarılması ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin 03.01.2023 tarihli müzekkersi meclise okunarak görüşülmeye başlandı, 

    İlçemiz Ali Erdemoğlu mahallesi 1270 ada 2 ve 3 parsellerde Belediyemiz adına bulunan arsalar üzerine yapılması planlanan Galericiler Sitesinin gerek Belediyemizin maddi durumu gerekse yapılacak yerin ekonomik olarak Belediyemize yük getirmesi nedeniyle, Belediyemiz bütçesi dışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması, kat karşılığı ihaleye çıkarılması, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildiğinden, mecliste yapılan oylamada Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın çekimser oyunu kullandığı, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla  karar verildi.

 

 

 
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

      4

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 1.     Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi 709 ada 9 parselde Plan değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;
 2.      İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi sınırlarını kapsayan alanda, bulunan alan mevcutta 2. Etap Toki ile beraber yapılaşmış, ekonomik ömrü devam etmekte olan yapının plan değişikliğini talep etmektedir.  

    Söz konusu olan yapı ve plan yapılırken bir bütün oluşturulmuş, oluşan alan ile de yapılaşma meydan gelmiş dolu-boş dengesi sağlanmış, fonksiyonlar arasında geçişler elde edilmiştir. Bu bağlamda ise yapılan plan değişikliği ile konut alanına dönüşümünü kapsayan alan cami alanı ile arasında bir yol bulunmadığı iki fonksiyon arasında mahreç alınacak bir yolunun bulunmadığı görüldüğünden planın yapılması imar komisyonunca uygun görülmemiştir.

     Yapılan açık oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi “C” bendi gereğince komisyon raporunun reddine oybirliğiyle karar verildi. 

 1.      Gündemin onuncu maddesinde yer alan Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ali Erdemoğlu Mahallesi 1055 ada 1 parselde Plan değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;
 2.     İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi sınırlarını kapsayan alanda bulunan alan Mer-i İmar Planında ilköğretim tesisi alanı olarak imarlıdır. Söz konusu olan alanın güney cephesinde bulunan alan 40 metrelik çekme mesafesini 10 metreye düşüren plan değişikliğini kapsamaktadır. Fonksiyonda herhangi bir değişiklik olmayıp, güney kısımda bulunan çekme mesafesi 10 metreye düşürülmekte olup, yapılan plan değişikliği mekânsal planlar yapım yönetmeliği 26. Maddesine uygun olduğundan ve mevcut fonksiyonun daha etkin bir şekilde kullanımını sağladığından plan değişikliğinin yapımı imar komisyonunca uygun bulunmuştur.
 3.    Yapılan açık oylama neticesinde 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince komisyon raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.
 4.      Gündemin onbirinci maddesinde yer alan Oyalı Mahalle Muhtarının Köy Mezarlığı oluşturulmasına ilişkin Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

    İlçemiz Oyalı Mahallesi sınırlarında bulunan ve mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait olan taşınmazın yerinde incelemesi devam ettiğinden dolayı bir sonraki meclise gelmek üzere yeniden komisyona havale edilmesi komisyon raporu doğrultusunda ise plan kararı çıkarılması hususunda yapılan açık oylama neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesi “c” bendi gereğince oybirliği ile karar  verildi.

 1.    Gündemin onikinci maddesinde yer alan İlçemiz Ciritmeydan Mahallesi 1263 ada 1 parselde Plan Değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;İlçemiz Ciritmeydanı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan alanın mülkiyeti Besni Belediye Başkanlığımıza aittir. Söz konusu olan alan mer-i imar planında spor tesisi alanı olan alan, Erdemoğlu Mahallesinde önerilen spor tesisi alanı ile eşdeğer alan oluşturacak ve eşdeğer alana karşı 1263 ada 1 nolu parsel konut alanına dönüşmesini kapsayan plan tadilatı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi kapsamında herhangi bir sakınca olmadığı anlaşıldığından imar komisyonunca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi b bendi gereğince 30 günlük askıya çıkarılmasına, yapılan açık oylama neticesinde Şahin SARIGÜLLÜ, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in red oyunu kullandıkları, gerekçeleri ise Belediye mülklerinin konut alanına çevrilmesine karşı olmaları, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi “C” bendi gereğince komisyon raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

      5

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

 1.    Gündemin onüçüncü maddesinde yer alan İlçemiz Ciritmeydan Mahallesi 63 ada 85 ve 249 parseller ile 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1277 ada 1 parsel, 1287 ada 1 parsel ve 1006 ada'da plan değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    İlçemiz   Ciritmeydan Mahallesi 63 Ada 85 parsel ve 249 parseller ile 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1277 ada 1 parsel,1287 ada 1 parsel ve 1006 adada plan değişikliği yapılması hususunda; ilçemizin yeni oluşan Mahallesi olan, 15 Temmuz Şehitleri Mahallesinde bulunan parselleri kapsayan alanda, sosyal donatı alanı dengesini sağlamak, donatı alanlarını artırarak, bölgenin kamu kurum ve kuruluşları ile düzenli gelişmesini sağlamak amacıyla bölgede bulunan Kültürel Tesis Alanı, Anaokulu Alanı ve Ağaçlandırma Alanı içerisinde düzenleme yapılıp Şehircilik Esasları ve Planlama İlkeleri Doğrultusunda 15 Temmuz Şehitleri Mahallemizin daha düzenli Kentsel Gelişimi tamamlanacaktır. Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

 1. Gündemin ondördüncü maddesinde yer alan Oyalı Mahallesi 1255 ada 2 ve 3 nolu parsellerde Plan Değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

    İlçemiz Oyalı Mahallesi 1255 ada 2 ve 3 nolu parselleri kapsayan alanda plan değişikliği yapılması için İlçemiz Oyalı Mahallesi 1255 Ada 2 ve 3 nolu parsellerin mülkiyeti Belediyemize aittir. Söz konusu olan taşınmazların Mer-i İmar durumu Yenilenebilir Enerji Alanı olarak İmarlı olup, ilçemizin ihtiyacı olan Kent-Kır Dengesinin sağlanması, tarıma yönelim ve ilçemizin sembolü olan bağcılık faaliyetlerini geliştirmek amacıyla hobi bahçesi amacı ile 2. Konut Alanı olarak plan yapılması hedeflenmiştir. Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

 1.    Gündemin onbeşinci maddesinde yer alan Oyalı Mahallesi 1291 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ile 1292 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin satışı için encümene yetki  verilmesi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.     İlçemiz Oyalı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 40 adet parselden oluşacak olan alan, 2 konut alanı olarak planlanmaktadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık ihale ile satışa çıkarılması vatandaşlarımızın toprağa erişimi artıracağı, bağcılık faaliyetlerini artıracağı toprağı koruma kullanma dengesi içerisinde canlandıracağı planladığından Oyalı Mahallesi 1291 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ile 1292 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin satışı için encümene yetki verilmesine karar verildiğinden, mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise Belediye mülklerinin satışına karşı olmaları, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

      6

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 1.    Gündemin onaltıncı maddesinde yer alan Ali Erdemoğlu Mahallesi 250 ada 42 ve 44 parsellerde Plan Değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi 250 ada 42 ve 44 parselin plan değişikliği yapılması hususunda, İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan alan Mer-i İmar Planında planlı alanla sınır konumundadır. Söz konusu olan alanın ise imar planına dahil edilmesi bütüncül bir plan anlayışı içerisinde plana dahil edilebilmesi gerekmektedir. Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 1.    Gündemin onyedinci maddesinde yer alan Erdemoğlu Mahallesi 1280 adada Plan Değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 1.    Gündemin onsekizinci maddesinde yer alan İlçemiz Ciritmeydan Mahallesi 50 ve 51 nolu adaları kapsayan alanda Acele Kamulaştırma kararı alınması ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.     Adıyaman ili Besni ilçesi, Ciritmeydanı mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 2,11 hektar büyüklüğündeki alan 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 2. Maddesinin (ç) bendi “zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıması “ kapsamında 12/10/2015 tarihli ve 2015/8145 sayıl mülga Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, 12/11/2015 tarih ve 29530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir.
 3.     Bu alan içerisinde Mimari Avan Projesi geliştirilmiş olup, alandaki taşınmazların çoğunun yapı ömrünü tamamladığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda proje alanında yer alan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapılmış ve alanda metrekare bazında yaklaşık % 53,47 oranında anlaşma sağlanmıştır. Proje alanında imar mevzuatına aykırı, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakıncalı yapıların varlığı bulunmakta  olup, bu yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla alanın boşaltılması ve acele kamulaştırması gerekmektedir. Söz konusu “Riskli Alan” sınırları içerisinde gerekçe raporu ekinde bulunan sınır krokisi ve koordinat listesi ile tanımlanan alanda; 50 ada 1 parsel, 50 ada 2 nolu parsel 1,4,5 ve 6 nolu bağımsız bölüm, 50 ada 6 nolu parsel, 50 ada 9 nolu parsel 1 ve 2 nolu bağımsız bölüm, 50 ada 12,13,14,15,16,18 parsel, 50 ada 19 parsel 3 nolu bağımsız bölüm, 50 ada 24 parsel 2 nolu bağımsız bölüm, 50 ada 27,30,32,34,35 parseller, 50 ada 37 parsel 1 nolu bağımsız bölüm ile 51 ada 3 nolu parsel, 51 ada 5 parsel 1 nolu bağımsız bölüm,51 ada 6 parsel, 51 ada 8,9,10,11,13 parsel, 51 ada 15 parsel 1,2,3,4,5,6 bağımsız bölüm, 51 ada 17 parsel 2 ve 3 nolu bağımsız bölüm, 51 ada 18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31 parsel, 51 ada  33 parsel 1 nolu bağımsız bölüm, 51 ada 34,35,36 ve 47 parsel, söz konusu olan taşınmazların değerlemeye konu parsel, yapı, ağaç vb. taşınmazların Avan Proje içerisinde kalması ve proje bütünlüğün sağlanması sebebiyle ve projeye dahil edilmesi zorunluluğu sebebiyle acele kamulaştırılarak projenin hayata geçirilmesi, İlçemiz kent merkezi açısından büyük önem arz etmektedir. Kamulaştırmaya konu olan parsellerin Acele Kamulaştırmasına oybirliğiyle karar verildi.
 4.  
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

7

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

 1.    Gündemin ondokuzuncu maddesinde yer alan 07.09.2022 tarih ve 84 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen Mezarlık Yolu bağlantısının yapılması hakkındaki komisyon raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.    İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi sınırını kapsayan alanda Erdemoğlu Mahallesi ile ilçemiz mezarlık bölgesini bağlayan nitelikli bir yolun bulunmadığı, kuzey güney hattında önemli bir yol planlaması ile Erdemoğlu Mahallesi araç sirkülasyonuyla sağlanabilecektir. Kent bütünlüğünün sağlanabilmesi adına ilçemiz Erdemoğlu Mahallesi kadastro yol üzerinde oluşturulacak olan yol kamu yararı taşıdığından imar komisyonunca uygun görülmüştür. Yapılan açık oylama neticesinde 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince komisyon raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.
 3.    Gündemin yirminci maddesinde yer alan Ali Erdemoğlu Mahallesi 1088 ada 12 parsel ve 1289 ada 1 parsel taşınmazların satışı için Encümene yetki verilmesi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan 2 adet parselden oluşacak olan alan, Konut ve ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlıdır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık ihale ile satışa çıkarılması Belediye Hizmetlerini Artırmak, Muhtelif Mahallelerimizde Altyapı ve üst yapı maliyetlerini karşılamak, amacıyla gerekli olan satış kararının alınması ve taşınmazların satışı için Encümene yetki verilmesine,   mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in red verdiği, gerekçeleri ise Belediye mülklerinin satışına karşı olmaları, Diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 

 1.       Gündemin yirmibirinci maddesinde yer alan İlçemiz Dumlupınar, Pınarbaşı ve Yenibesni mahallerinde yerinde dönüşüm yapılması plan değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.      İlçemiz oluşum bakımından 1940 yılında Dumlupınar, Pınarbaşı ve Yenibesni mahallelerinde yapılaşmaların başladığı bilinmektedir. Kent merkezini oluşturan bu mahallelerin kamu alanlar ve ticari alanlar oluşturmaktadır. Bu alanlar 1940 yılından bu yana yapılaşmış durumda ve birçok binanın ekonomik ömrü son bulmuştur. Ekonomik ömrü son bulan yapılar, gecekondulaşmayı köhneleşmeyi, sağlıksız mekânların oluşumunu da tetiklemektedir. Kent merkezleri; “Kentte en fazla hizmet veren ihtisas alanları biçimlendirilmiş işyerleri ile birlikte bulunma zorunluluğundaki karar verme ve buna bağlı olarak kullandıkları sınırdaki bir alanda yoğun bir biçimde yerleştikleri, en yüksek arazi değerlerinin oluştukları bölge” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre bölge niteliğini kaybetmiş bu niteliği tekrar kazandırmak üzere İmar Planında fonksiyon üretmek amacıyla kitleler konulması öngörülmüştür. Söz konusu taşınmazların yerinde dönüşüm yapılması plan değişikliğine ihtiyaç vardır. Mecliste yapılan oylamada İlçemiz Dumlupınar, Pınarbaşı ve Yenibesni mahallerinde yerinde dönüşüm yapılması amacıyla plan değişikliğinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

       Eyyup Mehmet EMRE                      Mehmet ERTAŞ                          Ömer ORAL

       Belediye Başkanı                           Meclis Katibi                               Meclis Katibi