Logo
ARSA KİRALAMA İHALE İLANI
Geri

T.C.

BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

 

1-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemizin Ali Erdemoğlu Mahallesi 1081 ada 4 parsel 2.035,25 m2 alanın , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`nun  45. maddesi gereğince  açık artırma ve açık teklif vermek usulü ile üç(3)  yıllığına ihale ile  kiraya verilmesine karar verilmiştir.

 

2- İhale 27.01.2023 tarihine müsadif Cuma günü saat 14:30 ‘da Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3- Söz İlçemizin Ali Erdemoğlu Mahallesi 1081 ada 4 parsel 2.035,25 m2 alanın aylık muhammen kira  bedeli 3.000,00 TL’dir.

 

4- İhaleye iştirak edeceklerin 7.000,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü, saat 14:30 kadar Belediyemiz hesabı carisine yatırmaları şarttır.

 

5- Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.

 

Keyfiyet ilan olunur.