Logo
Ciritmeydan mahallesi 1243 ada da ve Kozluca virajında plan tadilatı yapılması hakkında komisyon raporu
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTI

KARAR TARİHİ

05.01.2022

OTURUM

1KARAR SAYISI

01/04

Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Semettin KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA,Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

          Konu: Ciritmeydan mahallesi 1243 ada da ve Kozluca virajında plan tadilatı yapılması hakkında komisyon raporu 

 

       Karar: Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Ciritmeydan mahallesi 1243 ada da ve Kozluca virajında plan tadilatı yapılması hakkında komisyon raporu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2021 tarih ve 1620 sayılı müzekkeresi meclise okunarak yapılan müzakereler sonucunda;

 

  1.      İlçemiz Ciritmeydan Mahallesi 1243 ada ve Kozluca virajında bulunan park alanının yeniden düzenlenmesi, hakkında söz konusu olan alan ilçemiz Yenikent Bölgesi ile merkezi birbirine bağlamakta olup, yapılan plan değişikliği ile Yenikent Bölgesinde akışın sürekliliğini sağlayacak olması, Gaziantep yolunun ticari ve nüfus hacmini artıracağı düşünüldüğünden, bahse konu olan plan değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine uygun olduğundan ve 3194 sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi “b” bendi gereğince onanmasına 30 günlük askıya çıkarılmasına İmar komisyonu tarafından hazırlanan rapor neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi “c” bendine karar verilmesine, mecliste yapılan oylamada Hüseyin OCAKÇI çekimser,  Şahin SARIGÜLLÜ, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK ve Sibel PEYKER’in red oyunu kullandığı,gerekçeleri ise komisyon raporunun ayrıntılarının bilinmediği. Diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.
  2.  

 

        Eyyup Mehmet EMRE                     Mehmet ERTAŞ                         Hasan SABAK

       Belediye Başkanı                            Meclis Katibi                               Meclis Katibi