Personel Kadromuz

Sıra No

Adı Soyadı

TELEFON NO

Görevi

1

Eyyüp Mehmet Emre

0 416 318 1009

Başkan

2

Memet Kasap

0 416 318 1009 (102)

Başkan Yrd.

3

Halil Karakuş

0 416 318 1009 (119)

Başkan Yrd.

4

Cevdet Kilinç

0 416 318 1009   (116)

Mali Hizmetler Müdürü

5

Memet Yıldırım

0 416 318 1009   (134 )

Fen İşleri Müdürü

6

A.Kadir Ballı

0 416 318 1009 (117)

Yazı İşleri Müdürü

7

Sait İlhan

0 416 318 1009 (135 )

Zabıta Müdürü

8

Hakan Kahraman

110 (0 416 318 1010)

İtfaiye Müdürü

9

Seydi Özsunar

0 416 318 1009 (133 )

İnsan Kaynakları Müdürü

10

Uğur Yardımlı

0 416 318 1009 

Park Bahçeler Müdürü

11

 

Teyyar Ayhan

0416 318 1009

Muhtarlıklar Müdürü

    12

İlhan Dursun

0416 318 1009

Temizlik İşleri Müdürü

13

Halit Yıldırım

0 416 318 1009 (120)

İmar ve Şehircilik Müdürü

14

Ali Emre

0 416 318 1009 (129 )

Emlak (Şefi)

15

Hasan Ayhan

0 416 318 1009 (111)

Su Tahsilat (Şefi)

16

Ali Karakuş

0 416 318 1009 (118)

İşkur Sorumlusu (Şefi)

17

Aysun Kelleci

0 416 318 1009 (150)

Mali Hizmetler (Şefi)

18

İbrahim Öztürk

0416 318 1009 (120)

Gıda Mühendisi

19

Ekrem Lenger

0 416 318 1009 (121 )

Mühendis

20

Seydi Dilek

0 416 318 1009 (148)

Veteriner Hekim

21

Yusuf  Eroğlu

0 416 318 1009 (140)

Zabıta Memuru

22

Merdan Bahçeci

0 416 318 1009 (140)

Zabıta Memuru

23

Mehmet Beydilli

0 416 318 1009 (140)

Zabıta Memuru

24

İsmail Baydemir

0 416 318 1450

Zabıta Memuru

25

Mustafa Özgül

0 416 318 1009 (140)

Zabıta Memuru

26

Şükrü Köseoğlu

0 416 318 1009 (140)

Zabıta Memuru

27

Adem Özer

0 416 318 1009 (140)

Zabıta Memuru

28

Ali Kavuncuoğlu

0 416 318 1009 (140)

Zabıta Memuru

29

Şaban Er

0 416 318 1009 (140)

Zabıta Memuru

30

Sedat Öztürk

0 416 318 1009 (140)

Zabıta Memuru

31

Hüseyin İncibaş

0 416 318 1009 

Muhasebe memuru

32

Ramazan Patcı

0 416 318 1009 (129)

Genel Tahakkuk Memuru

33

Muhittin Karagullu

0 416 318 1009

Ayniyat Saymanı (Tahsildar)

34

Ali Demirel

0 416 318 1009 (129)

Tahsildar

35

Hüseyin İbiş

110

İtfaiye Eri

36

Mahmut Öksüzaşıkı

 110

İtfaiye Şoförü

37

S. Hüseyin Özfırıncı

0 416 318 1450

Garaj Personeli

38

Mehmet Oğul

0 416 318 1450

Garaj Personeli

39

Mustafa Ciner

0 416 318 1009 (111)

Su ustası