696 KHK KAPSAMINDA BAŞVURU KABUL / RED LİSTESİ SONUÇLARI

04.12.2018 tarihli ve 30280 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren 696 sayılı KHK'nın 127. maddesi ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı resmi gazetede yayınlanan " Kamu Kurum ve kuruluşlarında Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin İşçi Statüsüne geçirilmelerine ilişkin 375 sayılı KHK'nın geçici 24. Maddesinin uygulamasına dair usul ve esaslar" Kapsamında tespit komisyonu tarafından yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları Kabul ve Red edilen kişiler aşağıda belirlendiği şekilde tespit edilmiştir. İlanen duyurulur. 20.02.2018 

TEMİZLİK İŞLERİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ

TEMİZLİK İŞLERİ BAŞVURUSU RED EDİLENLERİN LİSTESİ

PARK BAHÇE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ

PARK BAHÇE BAŞVURUSU RED EDİLENLERİN LİSTESİ

SAYAÇ OKUMA BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ