08.05.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Başkanımız Eyyüp Mehmet EMRE Başkanlığında Toplantı Salonunda Gerçekleştirildi

Meclis Toplantısında Alının Kararlar

1- Alt yapı kanalizasyon (MADAD) projesi anlaşması için Başkan Eyyüp Mehmet EMRE'ye imza yetkisi verilmesine,

2-Resmi kurum ve kuruluşların su ücret tarifeleri; Eski meclis kararının aynen uygulanmasına,

3- 2018 yılı kesin hesapları; Plan bütçe komisyonuna sevk edilmesine,

4- Ali Erdemoğlu 275 ada 14 nolu Parselde bulunan mezarlığa defin izni; Eski meclis kararının aynen uygulanmasına,

5- 2017/95 Sayılı ilçe bütünü revizyon planı Meclis kararına dair Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müd. 06.02.2019 Tarih ve 1736 sayılı yazılarının; İmar komisyonuna sevk edilmesine,

6- 2018/230 Sayılı İlçe bütünü revizyon planı Meclis Kararına dair Adıyaman Çevre ve Şehircilik il Müd. 01.04.2019 Tarih ve 4191 sayılı yazılarının; İmar Komisyonuna sevk edilmesine,

Oy birliği ile karar verildi. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eyyüp Mehmet EMRE
Besni Belediye Başkanı